Vallavolikogu komisjonid

Vallavolikogu alatised komisjonid
 

Majandus- ja arengukomisjon

esimees: Sven Suurraid - tel: 503 3147, e-post: sven.suurraid@kiilivald.ee
aseesimees: Vambo Kaal

liikmed: Heret Annus, Mikk Rannik, Erki Arakas, Peep Tomingas, Meelis Šokman, Argo Luik, Priit Tamme

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Kiili valla eelarvet, rahandust, vallavara, majandust, arengukava, maakorraldust ja -kasutust, ehitustegevust ja ruumilist planeerimist puudutavad küsimused ning muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused.
Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

Protokollid

 

Hariduse-, kultuuri-, sotsiaal- ja külaelukomisjon

esimees: Maarika Gross - tel: 5342 4220, e-post: maarika.gross@kiilivald.ee
aseesimees: Esta Kullamaa

liikmed: Monica Allikas, Toomas Väljataga, Anett Leosk, Karin Luik, Marje Perv, Ardo Niinre, Triin Jaago, Ellen Rööp, Nele Erm

Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Kiili valla haridust (sh koole ja lasteaedu), kultuuri, noorsootööd, tervishoidu, sotsiaalabi- ja teenuseid ning sotsiaalhoolekannet puudutavad küsimused. Samuti kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda külaliikumise ja sporditegevuse edendamist puudutavad küsimused.

Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

Protokollid

 

Heakorra- ja keskkonnakomisjon

esimees: Mihkel Rebane - tel: 5348 3722, e-post: mihkel.rebane@kiilivald.ee
aseesimees: Peeter Veltmann

liikmed: Elar Jets, Marek Vainola, Indrek Grusdam, Kaire Roosileht, Triin Tallinn, Aivar Somarokov ja Marek Väljari

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Kiili valla heakorda, avalikku korda, jäätmehooldust, ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, valla teede ja linnatänavate korrashoidu ning muud keskkonda puudutavad küsimused.

Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

Protokollid

 

Revisjonikomisjon

esimees: Indrek Grusdam - tel: 507 8168, e-post: indrek.grusdam@kiilivald.ee

liikmed: Marek Vainola, Kaire Roosileht

Protokollid