Vallavolikogu valimised 2017

Kiili valla valimistulemusi saab vaadata siit.

 

Kiili Vallavolikogu liikmete registreerimine

 

Valimiskomisjoni poolt toimub teistkordne häälte lugemine Kiili vallamajas Nabala tee 2a, Kiili alev  esmaspäev 16. oktoobril kell 11:30.


Kiili valla hääleõiguslikud elanikud saavad 15. oktoobril 2017 valida uue 17-liikmelise Kiili Vallavolikogu. Esmakordselt saavad vallavolikogu valimistel osaleda 16-17-aastased noored.    

Valimiste läbiviimiseks moodustas Kiili Vallavolikogu 15. juuni 2017 otsusega nr 17 valimiskomisjoni, mille liikmeteks on Tarko Tuisk, Iren Jõeleht, Lea Peterson.  Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
    
Volikogu valimiste informatsiooni avaldame jooksvalt valla veebilehel.
Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.vvk.ee/kov2017.

Valimistega seotud küsimused ja dokumendid tuleb esitada elektronposti aadressil valimised@kiilivald.ee

Valla valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel.

Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute (registreerimisnumbrite määramine liisuheitmisega jms) ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon 8. septembril 2017 kell 11.00.

Valimisjaoskonnad

Kiili vallas on Kiili Vallavalitsuse määrusega moodustatud 1 valimisjaoskond.

Valimisjaoskonna piiriks on Kiili valla territoorium.

Eelhääletamise ajal asuvad hääletamisruumid Kiili Vallamajas aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Samas saavad valijad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ning valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimiste päeval asuvad hääletamisruumid Kiili Gümnaasiumis aadressil Kooli tn 2, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Samas saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Registreeritud valimisliidud:

  • 25.08 Valimisliit Kiili Arenema – RESTART (VKAR)
  • 29.08  Valimisliit Kiili Külade Ühendus (VKKÜ)

Kiili Vallavolikogu kandidaatide koondnimekiri
 

Kiili valla valimiskomisjon kogunes 8. septembril, et kinnitada kandidaatide nimekiri Kiili Vallavolikogu 15. oktoobri valimisteks. Numbrite andmise järjekord erakondade ja valimisliitude vahel selgitati välja liisu heitmisega. Liisu heitmise tulemusena moodustati kandidaatide koondnimekiri ja anti igale kandidaadile number alljärgnevalt:

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 PAUL PUUSTUSMAA
nr 102 MARKO KASELO
nr 103 MARIKA KASELO
nr 104 MARGE BLUMFELDT
nr 105 STEN-MARTIN KASELO

Eesti Reformierakond

nr 106 KAIRE NUUT
nr 107 TARMO VAIK
nr 108 ANDRA PERV

Valimisliit Kiili Külade Ühendus

nr 109 AIMUR LIIVA
nr 110 MERJE VOLT
nr 111 MIHKEL REBANE
nr 112 HERET ANNUS
nr 113 MIKK RANNIK
nr 114 MAARIKA NIMMO
nr 115 PEEP TOMINGAS
nr 116 MONICA ALLIKAS
nr 117 SVEN SUURRAID
nr 118 ELAR JETS
nr 119 MAREK VAINOLA
nr 120 ARDO NIINRE
nr 121 RAIGO TATRIK
nr 122 MARTIN MEDAR
nr 123 TOOMAS VÄLJATAGA

Valimisliit Kiili Arenema – RESTART

nr 124 ERKI ARAKAS
nr 125 VAMBO KAAL
nr 126 ESTA KULLAMAA
nr 127 KRISTJAN LAURITS
nr 128 INDREK SINISAAR
nr 129 TRIIN JAAGO
nr 130 INDREK GRUSDAM
nr 131 HILLAR URBANIK
nr 132 EPP PRIIMÄGI
nr 133 TAAVID MIKOMÄGI
nr 134 ALAR LEHTSAAR
nr 135 KUSTA KASKA
nr 136 RAIGO RIIMAND
nr 137 ARNO TÖLPT
nr 138 RISTO LAAR
nr 139 SERGEI KIVI
nr 140 PEETER VELTMANN
nr 141 ERKKI TEPPER
nr 142 ROMAN PÄLL
nr 143 OLE LOIGU
nr 144 TOOMAS KRAVIK
nr 145 PRIIT TAMME
nr 146 ANDRES KOLBAK
nr 147 VILLE VALLASTE
nr 148 TÕNIS LASS
nr 149 ANETT LEOSK
nr 150 MARTIN IGEL
nr 151 MAREK VÄLJARI