Kiili vallaeelarvest toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja nende läbiviidavaid projekte, mille eesmärgiks on valla elanike vaimse ja kehalise tervise edendamine, kultuuriteadlikkuse tõstmine, kohaliku elukeskkonna parandamine, turvalisuse tõstmine või Kiili valla elanike koostöö parandamine.

2022. aastal toetatakse 17 kodanikuühendust kogusummas 66 519 €.

MTÜ nimi Eraldatud summa
2022 aastaks
Selgitus
MTÜ Nabala 8020 € Nabala Perepäev; Nabala Jaanituli; FC Nabala tegevused; KOP projekti omafinantseering male- ja pinksilaua soetamiseks külaplatsile
Sausti Küla Selts 3400 € Rannavolle platsi ehitus, atraktsioonide paigaldus ja haljastuse taastamine; istepinkide soetamine; mänguronila trepi vahetus; puhkeala niitmine ja trimmerdamine
MTÜ Mõisaküla Külaselts 399 € Mõisaküla mänguväljaku rajamiseks (KOP omafinantseering)
MTÜ Ajategu 1200 € Kiili Gümnaasiumi ümbruse mälestiste kirjelduse ja tähiste kujunduse korraldamiseks
MTÜ Sõmerlased 1200 € Sõmeru küla ürituste läbi viimiseks (4)
Anna-Maria Vaino FIE 850 € Nabala Vennastekoguduse palvemaja halduskulude katteks
MK Paju Spordiselts 3745 € EstNor Kiili võrkpallimeeskonna võistlustega seotud kulude katteks
MTÜ Vaela Külaselts 1500 € Vaela külaliikumise edendamiseks
MTÜ Paekna Külaselts 1700 € KOP taotluse omafinantseeringuks ja Paekna ümberjärvejooksu korraldamiseks
MTÜ Nukutuba 3955 € Spike Essential robotite ostmiseks ja First Lego League Explorer ehituspäeva läbi viimiseks Kiili lasteaia lastele
MTÜ Pesapalliklubi Kiili Pantrid 3250 € Eesti Meistrivõistlustel pesapallis 2022 ja Soome Liigas osalemiseks
MTÜ Spordiklubi TATS 6000 € Särevere spordilaagri ja rannavõrkpalli turniiride korraldamiseks
MTÜ Mängides Targaks 800 € Majandusmängude laagri läbiviimiseks
Kiili Spordiklubi 23 600 € Kiili Vallarahva Sportmängude ja erinevate turniiride läbi viimiseks
MTÜ Vaela Spordiselts 950 € Vaela Orienteerumise Perepäeva ja Vaela Tervisejooksu läbiviimiseks
MTÜ Kangru Küla Selts 3950 € Kangru lastekaitsepäeva, külapäeva ja küla spordipäevade sarja korraldamiseks
MTÜ Roosiõis 2000 € Nelja lastelaagri korraldamiseks