Detailplaneeringute teated

Pealkiri Publitseeri kuupäev
21. märts 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 6 Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine 25.03.2019
Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 08.04.2019 kuni 10.05.2019 25.03.2019
26. veebruari 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 75 Lähtse külas Kääri tee 30 detailplaneeringu kehtestamine 27.02.2019
26. veebruari 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 74 Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu kehtestamine 27.02.2019
Sausti külas Veetamme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 25.02.2019 kuni 11.03.2019 06.02.2019
Lähtse külas Kääri tee 30 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 04.02.2019 kuni 18.02.2019 22.01.2019
22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 40 Kadaka tee 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.01.2019
22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 39 Vana-Mõisatalu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.01.2019
22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 38 Kiili alevis Reformimata riigimaale (taotletava nimega Palli) detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.01.2019
22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 37 Suurkivi Kaarhalli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.01.2019
22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 36 Söödi I kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.01.2019
22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 35 Tilluvälja IV, Tilluvälja V, Ringi, Ringikese, Aidamehe, Hansu ja Söödi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.01.2019
15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 29 Jaagu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 21.01.2019
15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 28 Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Raehansu ja Vikmari kinnistu osas) 21.01.2019
15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 27 Sireli kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 21.01.2019
15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 26 Aasa 1 ja Aasa 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine 21.01.2019
15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 25 pindle kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 21.01.2019
15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 24 Nurgamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 21.01.2019
Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 13 lõpetati AÜ Ööbiku ja Sissesõidu maa kinnistute detailplaneeringu koostamine 06.01.2019
Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 12 lõpetati Marja kinnistu detailplaneeringu koostamine 06.01.2019
Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 11 lõpetati Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamine 06.01.2019
Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 10 lõpetati Vana-Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine 06.01.2019
Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 9 lõpetati Suurekivi II kinnistu detailplaneeringu koostamine 06.01.2019
Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine 02.01.2019
Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 21.01.2019 kuni 24.02.2019 02.01.2019
Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine 05.12.2018
27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 459 Vaela külas Laura detailplaneeringu kehtestamine 04.12.2018
27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 460 Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine 30.11.2018
Kiili Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 19 algatati üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu koostamine 19.11.2018
Kiili Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 18 lõpetati Kannikese 3, Kullerkupu 10, Kasteheina 30 ja Kangro IX osa kinnistute detailplaneeringu koostamine 19.11.2018
Kiili Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 420 lõpetati Loopõllu detailplaneeringu koostamine 07.11.2018
Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 05.11.2018 kuni 19.11.2018 16.10.2018
Kiili Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 331 lõpetati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine 11.10.2018
Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 333 lõpetati Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamine 03.10.2018
Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 332 lõpetati Loovälja II ja IV kinnistute ning Loovälja V ja I kinnistute detailplaneeringute koostamine 03.10.2018
Vaela külas Laura detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.10.2018 kuni 12.11.2018 03.10.2018
Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 20.09.2018
Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu kehtestamine 06.09.2018
Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu eskiis avalik arutelu Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.09.2018 kell 14:00 06.09.2018
Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu koostamise algatamine 22.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 14.08.2018 korraldusega nr 326 Vaela külas Kesk-Vaela tänav T2 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine 21.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 294 lõpetati Ambuse detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 293 lõpetati Allika tn 31 detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 292 lõpetati Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 291 lõpetati Aiandi detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.07.2018 kuni 06.08.2018 26.06.2018
Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 26.06.2018
Kiili alevis Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine 26.06.2018
Kiili alevis Tüüstre tee 5 detailplaneeringu koostamise algatamine 26.06.2018
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 30.06.2018 kuni 30.07.2018 08.06.2018