Detailplaneeringute teated

Pealkiri Publitseeri kuupäev
27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 460 Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine 30.11.2018
Kiili Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 19 algatati üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu koostamine 19.11.2018
Kiili Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 18 lõpetati Kannikese 3, Kullerkupu 10, Kasteheina 30 ja Kangro IX osa kinnistute detailplaneeringu koostamine 19.11.2018
Kiili Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 420 lõpetati Loopõllu detailplaneeringu koostamine 07.11.2018
Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 05.11.2018 kuni 19.11.2018 16.10.2018
Kiili Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 331 lõpetati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine 11.10.2018
Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 333 lõpetati Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamine 03.10.2018
Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 332 lõpetati Loovälja II ja IV kinnistute ning Loovälja V ja I kinnistute detailplaneeringute koostamine 03.10.2018
Vaela külas Laura detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.10.2018 kuni 12.11.2018 03.10.2018
Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 20.09.2018
Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu kehtestamine 06.09.2018
Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu eskiis avalik arutelu Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.09.2018 kell 14:00 06.09.2018
Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu koostamise algatamine 22.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 14.08.2018 korraldusega nr 326 Vaela külas Kesk-Vaela tänav T2 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine 21.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 294 lõpetati Ambuse detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 293 lõpetati Allika tn 31 detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 292 lõpetati Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 291 lõpetati Aiandi detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.07.2018 kuni 06.08.2018 26.06.2018
Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 26.06.2018
Kiili alevis Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine 26.06.2018
Kiili alevis Tüüstre tee 5 detailplaneeringu koostamise algatamine 26.06.2018
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 30.06.2018 kuni 30.07.2018 08.06.2018
Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu eskiis avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 25.06.2018 kuni 25.07.2018 05.06.2018
Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused 29.05.2018
Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu koostamise algatamine 23.05.2018
Sausti külas Sausti tee 68 detailplaneeringu kehtestamine 21.05.2018
15. mai 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 155 Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu koostamise algatamine 21.05.2018
Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 28.05.2018 kuni 11.06.2018 02.05.2018
18.04.2018 Kiili Vallavalitsuse otsusega nr 118 Kasetuka ja Väike-Kasetuka detailplaneeringu koostamise algatamine 19.04.2018
Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 19.04.2018
Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.04.2018 kuni 07.05.2018 04.04.2018
Sausti külas Sausti tee 68 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 02.04.2018 kuni 16.04.2018 14.03.2018
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 05.03.2018
Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine 21.02.2018
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu 16.01.2018
Vaela külas Mardi detailplaneeringu kehtestamine 03.01.2018
Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.01.2018 kuni 12.02.2018 03.01.2018
Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu kehtestamine 29.12.2017
Luige alevikus Ööbiku tn 2, 4, Tammetalu tn 3 ja 5 kinnistu ning piirneva liiklusmaa detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu 15.12.2017
Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik arutelu 13.12.2017
Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu kehtestamine 07.12.2017
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsusele nr 33 Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu koostamise algatamine 23.11.2017
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.12.2017 kuni 15.01.2018 23.11.2017
Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017 01.11.2017
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017 01.11.2017
Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 11.10.2017
Vaela külas Mardi detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 10.11.2017 kuni 24.11.2017 11.10.2017
21.10.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 20 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine 02.10.2017
19.09.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 326 Laura katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine 20.09.2017