Kehtestatud detailplaneeringud

Pealkiri Publitseeri kuupäev
03. august 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 313 Kiili alevis Loopõllu detailplaneeringu kehtestamine 10.08.2021
15. aprill 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja 3 detailplaneeringu kehtestamine 21.04.2021
21. jaanuar 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 3 Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu kehtestamine 01.02.2021
21. jaanuar 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 2 Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu kehtestamine 01.02.2021
15. detsember 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 424 Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu kehtestamine 29.12.2020
20. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 340 Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu kehtestamine 21.10.2020
28. september 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 314 Kiili alevis Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu kehtestamine 07.10.2020
28. september 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 313 Vaela külas Vainu detailplaneeringu kehtestamine 06.10.2020
28. september 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 315 Kiili alevis Tüüstre tee 5 detailplaneeringu kehtestamine 05.10.2020
12. mai 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 161 Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu kehtestamine 05.06.2020
14. aprill 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 139 Vaela külas Kesk-Vaela tänav T2 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 14.04.2020
03. märts 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 89 Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu kehtestamine 19.03.2020
28. jaanuari 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 34 Lähtse külas Vanatoa I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 20.02.2020
19. detsember 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 24 Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu kehtestamine 30.12.2019
17. september 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 351 Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu kehtestamine 19.09.2019
22. august 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 30 Luige alevikus Tamme tn 9 detailplaneeringu kehtestamine 26.08.2019
18. aprilli 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu kehtestamine 30.04.2019
26. märts 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 119 Sausti külas Veetamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 27.03.2019
26. veebruari 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 75 Lähtse külas Kääri tee 30 detailplaneeringu kehtestamine 27.02.2019
26. veebruari 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 74 Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu kehtestamine 27.02.2019

2018

 • 20. detsember 2018 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 23 Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine
 • 27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 460 Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine
 • 27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 459 Vaela külas Laura detailplaneeringu kehtestamine
 • 04. september 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 359 Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu kehtestamine
 • 26. juuni 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 228 Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. mai 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 156 Sausti külas Sausti tee 68 detailplaneeringu kehtestamine
 • 18. aprill 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 119 Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 28. veebruar 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr  60 Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. veebruar 2018 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 5 Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine
 • 02. jaanuar 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 7 Vaela külas Mardi detailplaneeringu kehtestamine

2017

 • 27. detsember 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 456 Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu kehtestamine
 • 28. november 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 415 Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu kehtestamine
 • 10. oktoober 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 350 Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 13. juuni 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 169 Vaela külas Kustavi (endise nimega Kuusiku) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. märts 2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 10. jaanuar 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 5 Sausti külas Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu kehtestamine

2016

 • 13. september 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 539 Kangru alevikus Kasteheina tn 2a (endise nimetusega Kangro XV) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 25. august 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 20 Mõisakülas riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu kehtestamine
 • 07. juuni 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 287 Mõisakülas Liivipõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 21. aprill 2016 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 11 Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 18. veebruar 2016 kehtestati Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Lähtse külas Kõssi maaüksuse detailplaneering

2015

 • 08. detsember 2015 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 736  kehtestati Vaela külas Lauri maaüksuse detailplaneering
 • 17. september 2015  Kiili Vallavolikogu otsusega nr 40 kehtestati Kiili alevis Pargi tn 2 kinnistu detailplaneering
 • 4. augusti 2015 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 466 kehtestati Kiili vallas Luige alevikus Niine kinnistu detailplaneering
 • 21. mai 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 24 Kiili Vallavolikogu 09. augusti 2007 otsuse nr 50 punktiga 1 kehtestatud „Detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas.
 • 21. mai 2015 Kiili Vallavolikugu otsusega nr 23 kehtestati Kiili alevis Metsa tn 9 kinnistu detailplaneering
 • 21. mai 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 22 kehtestati Sõmeru külas Vähja kinnistu detailplaneering
 • 16. aprilli 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 kehtestati Kangru alevikus Lea tn 9 kinnistu detailplaneering
 • 22. jaanuari 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 2 kehtestati Nabala külas Pääsukese tee 7 kinnistu detailplaneering

2014

 • 20. novembri 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 35 kehtestati Vaela külas Pika kinnistu detailplaneering
 • 21. august 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 21 kehtestati Kiili alevis Metsa tn 5 kinnistu detailplaneering
 • 19. juuni 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 kehtestati Kangru alevikus Sarapuu tn 4 kinnistu detailplaneering
 • 19. juuni 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Lähtse külas Kääri tee 42 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 19. juuni 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 kehtestati Kangru alevikus Kanarbiku tn 5 kinnistu detailplaneering
 • 15. mai 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 15 kehtestati Vaela külas Valli kinnistu osaline detailplaneering
 • 15. mai 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 kehtestati Vaela külas Suurvälja ja Eesvälja kinnistu detailplaneering
 • 17. aprilli 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 kehtestati Luige alevikus Männi tn 12 ja 12a kinnistu detailplaneering
 • 20. märtsi 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 7 kehtestati Mõisakülas endise Väljamäe aiandusühistu territooriumi detailplaneering

2013

 • 17. oktoobri 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 50 Luige alevikus Põllu tn 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 19. septembri 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 48 Kiili alevis Vana-Loovälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. augusti 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 45 Sõmeru külas Tuule ja Sepamardi kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. augusti 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 44 Kiili alevis Kiili pargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine
 • 20. juuni 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Sausti külas Tänavotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. mai 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 29 Kiili alevis Kooli tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. mai 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 28 Vaela külas Kadaka tee 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. mai 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 27 Kiili alevis Kase tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 18. aprilli 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Vaela külas Milli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 21. märtsi 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneeringu kehtestamine

2012

 • 20. detsembri 2012 Vallavolikogu otsusega nr 102 Luige alevikus Tammeoksa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. novembri 2012 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 94 Luige alevikus Tamme tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. oktoobri 2012 Vallavolikogu otsusega nr 85 Lähtse külas Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. oktoobri 2012 Vallavolikogu otsusega nr 84 Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 73 Vaela külas Kangru tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 67 Kangru alevikus Kaevu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 66 Lähtse külas Kubja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 65 Luige alevikus AÜ Kõivu üldmaa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 64 Kangru alevikus osalise siseteede detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 63 Kangru alevikus Kullerkupu tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. juuni 2012 Vallavolikogu otsusega nr 61 Lähtse külas Katrini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. mai 2012 Vallavolikogu otsusega nr 49 Kangru alevikus Kasteheina tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. märtsi 2012 otsusega nr 25 Annukse kinnistu detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine
 • 16. veebruari 2012 otsusega nr 10 Nabala külas Külakeskuse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
 • 25. jaanuari 2012 otsusega nr 8 Tauno kinnistu detailplaneeringu.
 • 25. jaanuari 2012 otsusega nr 7 Põllu, Veere, Teeveere, Ilba tn T1, Ilba tn T3, Ilba alajaama 1, Ilba tee 1-14, 16, Ilba tn 24, 26, 28 kinnistu detailplaneeringu.

2011

 • 20. oktoobri 2011 otsusega nr 72 Metsameeste kodu (Viirpuu tn 1), Mareti tn T5 kinnistu ja Viimsi metskond M55 kinnistu osa detailplaneeringu.
 • 15. septembri 2011 otsusega nr 68 Arise kinnistu detailplaneeringu.
 • 25. augusti 2011 otsusega nr 59 Kooli tn 2, Tennise ja Kiili kinnistu osa detailplaneeringu.
 • 20. juuni 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 54 Vikerkaare, Tormi ja Pilve kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 20. juuni 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 20. juuni 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. aprill 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 35 Kasteheina tn 38 ja 40 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. veebruari 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Kiili Vallavolikogu 13. augusti 2009 otsuse nr 45 „Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine.

2010

 • 23. septembri 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 55 Saare ja Tominga kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 20. mai 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 32 Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. märts 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Mikomäe 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. märts 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Kääri tee 52, Kääri tee 58, Kääri tee 60 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. märts 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Kasteheina tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. jaanuar 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 6 Männi 12 kinnistu ja riigi maa osa (riigi reservmaa piiriettepanek nr AT021211126) detailplaneeringu kehtestamine.

2009

 • 10. detsembri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 98 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 08. oktoobri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 64 Anneukse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. septembri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 56 Kiili Vallavolikogu 26.06.2008 otsuse nr 51 „Allika II ja Allikametsa kinnistute detailplaneeringu kehtestamine" muutmine.
 • 10. septembri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 55 Kaljula tee 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. augusti 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 46 Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsuse nr 29 „Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine Kääri tee 38 krundi osas.
 • 13. augusti 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 45 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 11. juuni 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 11. juuni 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 38 Väike-Rebase ja Reinu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 28 Uueveski kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 27 Looaasa ja Loovälja VI kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 22 Keila-Kiili Harukraanisõlm ja juurdesõidutee kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 21 Lehise tn 8, Tominga tn 15 ja Lehise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 Ilba I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. jaanuari 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Mikomäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

2008

 • 11. detsembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 81 Lageda kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. novembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 78 Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. novembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 77 Kajaka II kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. novembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 76 Haldjas 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. oktoobri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 66 Mikujõe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. oktoobri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 65 Kivimäe I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. augusti 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 57 Kivila tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 26. juuni 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu kehtestamine.
 • 26. juuni 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Suvila kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 26. juuni 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 51 Allika II ja Allikametsa kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Metsaniidu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 40 Ilba III kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

2007

 • 15. novembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 80 Karla detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. oktoobri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 69 Altoa II detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. oktoobri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 68 Sepamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. oktoobri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 67 Vaska-I detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 60 Kivila tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 59 Tamme III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 58 Kraavi detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 57 Pikamäe detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 56 Altoa III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 50 Andrese detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 49 Ristiku 2 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 48 Aaviku kinnistu osa (lõuna) detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 47 Salu ja Öövahi 1 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 46 Saarte-II detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. juuni 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Tõnise III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. mai 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 29 Tõnise III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. mai 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 28 Tohvri detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. mai 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 27 Nurme detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. aprilli 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Kiili lasteaia territoorium ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. aprilli 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 Evardi 1 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. märtsi 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Sireli 3 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Saaruste detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Aasa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. jaanuari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Rätsepa tee 2, 4, 10, 12, 14, 16 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. jaanuari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 3 Uus Sepa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. jaanuari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 2 Põldmäe III kinnistu II osa detailplaneeringu kehtestamine.

2006

 • 14. novembri 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 70 Andrease kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. novembri 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 69 Põllu põik 6 ja Maksimäe 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. septembri 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Kaljula II, Kalju tee 8 ja Kalju tee maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. augusti 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 45 Kannikese 3 osa, Kasteheina 30 ja Kangro IX kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 27. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 39 Lepiku I detailplaneeringu kehtestamine.
 • 27. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 38 Saartevahe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 32 Trummi-I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 31 Pentuška ja Allikametsa osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. mai 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 22 Suurekivi I detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. augusti 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 46 Rukkilille 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. veebruari 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Matsi I osa, Toompihla ja Kasetuka osa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. veebruari 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Aaviku maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine.

2005

 • 13. detsembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 95 Proosamardi V kinnistu osa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. novembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 83 Vana-Reinu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 04. oktoobri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 54 Ilba II kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 04. oktoobri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Pärna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 04. oktoobri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 50 Suurekivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 49 Põldmäe 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 48 Männi 1 kinnistu osa (Männi tn 1a) detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. augusti 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 40 Kuusiku kinnistu I maatüki detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. juuni 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 38 Kangro VIII (Karukella 1, 3, 5, Ülase 1, 3, 5, 7, 9, Sinilille 1, 3, 5, 7, 9, Piibelehe 1, 3, 5, 7, 9 ja Piibepumpla) detailplaneeringu kehtestamine

2004

 • 09. novembri 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 57 Kivila II kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. septembri 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Põldmäe III kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. juuni 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 35 Mikomäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. juuni 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 33 Kiili pargi detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. mai 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 26 Ilba IV, Põllu, Metsa ja Veere kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. mai 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 25 Kiili alevikus kaubandus-teeninduskeskuse esise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. aprilli 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Kangro XVII ja Kangro XX kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. märtsi 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Nellise ja Kõrtsi II kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. märtsi 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 15 Kustase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. märtsi 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 Matsi VI kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. veebruari 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Kangro XIX kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

2003

 • 19. augusti 2003 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 34 Kiili kooli territooriumi detailplaneeringu kehtestamine.

2002

 • 10. detsembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 59 A/Ü „Haldjas" 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. detsembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 58 A/Ü Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. septembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 43 Maksima III maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. septembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 42 Maksima V (III etapp) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. septembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Kangro VI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. augusti 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Kaljula II maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. juuli 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 33 Pärna IV maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. juuni 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 25 Kangro XIX maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. juuni 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 24 Maksima V (II etapp) osalise maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 20 Kangro XVI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Kangro XI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Kangro X maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 Kuura, Kuura 1-5 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Kangro XII maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Kangro XVIII maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Kangro VIII mü detailplaneeringu kehtestamine.

2001

 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Kangro XIV maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Tamme 20A maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Maksima V maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Kangro XIII maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Kangro IX maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Maksima II maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Maksima VI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Ilula III maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 11 Valla osa üldplaneeringu kehtestamine.
 • 10. aprilli 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Ilula I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

2000

 • 14. novembri 2000 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Kivila maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. septembri Kiili Vallavolikogu otsusega nr 29 Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. augusti Kiili Vallavolikogu otsusega nr 21 Maksima I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

1999

 • 08. juuni 1999 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 15 EROMA maaüksuse lahusmaatüki nr 1 detailplaneeringu kinnitamine