2018

 • 20. detsember 2018 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 23 Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine
 • 27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 460 Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine
 • 27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 459 Vaela külas Laura detailplaneeringu kehtestamine
 • 04. september 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 359 Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu kehtestamine
 • 26. juuni 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 228 Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. mai 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 156 Sausti külas Sausti tee 68 detailplaneeringu kehtestamine
 • 18. aprill 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 119 Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 28. veebruar 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr  60 Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. veebruar 2018 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 5 Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine
 • 02. jaanuar 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 7 Vaela külas Mardi detailplaneeringu kehtestamine

2017

 • 27. detsember 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 456 Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu kehtestamine
 • 28. november 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 415 Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu kehtestamine
 • 10. oktoober 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 350 Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 13. juuni 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 169 Vaela külas Kustavi (endise nimega Kuusiku) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. märts 2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 10. jaanuar 2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 5 Sausti külas Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu kehtestamine

2016

 • 13. september 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 539 Kangru alevikus Kasteheina tn 2a (endise nimetusega Kangro XV) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 25. august 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 20 Mõisakülas riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu kehtestamine
 • 07. juuni 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 287 Mõisakülas Liivipõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • 21. aprill 2016 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 11 Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 18. veebruar 2016 kehtestati Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Lähtse külas Kõssi maaüksuse detailplaneering

2015

 • 08. detsember 2015 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 736  kehtestati Vaela külas Lauri maaüksuse detailplaneering
 • 17. september 2015  Kiili Vallavolikogu otsusega nr 40 kehtestati Kiili alevis Pargi tn 2 kinnistu detailplaneering
 • 4. augusti 2015 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 466 kehtestati Kiili vallas Luige alevikus Niine kinnistu detailplaneering
 • 21. mai 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 24 Kiili Vallavolikogu 09. augusti 2007 otsuse nr 50 punktiga 1 kehtestatud „Detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas.
 • 21. mai 2015 Kiili Vallavolikugu otsusega nr 23 kehtestati Kiili alevis Metsa tn 9 kinnistu detailplaneering
 • 21. mai 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 22 kehtestati Sõmeru külas Vähja kinnistu detailplaneering
 • 16. aprilli 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 kehtestati Kangru alevikus Lea tn 9 kinnistu detailplaneering
 • 22. jaanuari 2015 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 2 kehtestati Nabala külas Pääsukese tee 7 kinnistu detailplaneering

2014

 • 20. novembri 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 35 kehtestati Vaela külas Pika kinnistu detailplaneering
 • 21. august 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 21 kehtestati Kiili alevis Metsa tn 5 kinnistu detailplaneering
 • 19. juuni 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 kehtestati Kangru alevikus Sarapuu tn 4 kinnistu detailplaneering
 • 19. juuni 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Lähtse külas Kääri tee 42 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 19. juuni 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 kehtestati Kangru alevikus Kanarbiku tn 5 kinnistu detailplaneering
 • 15. mai 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 15 kehtestati Vaela külas Valli kinnistu osaline detailplaneering
 • 15. mai 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 kehtestati Vaela külas Suurvälja ja Eesvälja kinnistu detailplaneering
 • 17. aprilli 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 kehtestati Luige alevikus Männi tn 12 ja 12a kinnistu detailplaneering
 • 20. märtsi 2014 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 7 kehtestati Mõisakülas endise Väljamäe aiandusühistu territooriumi detailplaneering

2013

 • 17. oktoobri 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 50 Luige alevikus Põllu tn 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 19. septembri 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 48 Kiili alevis Vana-Loovälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. augusti 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 45 Sõmeru külas Tuule ja Sepamardi kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
 • 15. augusti 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 44 Kiili alevis Kiili pargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine
 • 20. juuni 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Sausti külas Tänavotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. mai 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 29 Kiili alevis Kooli tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. mai 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 28 Vaela külas Kadaka tee 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 16. mai 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 27 Kiili alevis Kase tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 18. aprilli 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Vaela külas Milli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 • 21. märtsi 2013 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneeringu kehtestamine

2012

 • 20. detsembri 2012 Vallavolikogu otsusega nr 102 Luige alevikus Tammeoksa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. novembri 2012 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 94 Luige alevikus Tamme tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. oktoobri 2012 Vallavolikogu otsusega nr 85 Lähtse külas Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. oktoobri 2012 Vallavolikogu otsusega nr 84 Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 73 Vaela külas Kangru tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 67 Kangru alevikus Kaevu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 66 Lähtse külas Kubja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 65 Luige alevikus AÜ Kõivu üldmaa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 64 Kangru alevikus osalise siseteede detailplaneeringu kehtestamine.
 • 23. augusti 2012 Vallavolikogu otsusega nr 63 Kangru alevikus Kullerkupu tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. juuni 2012 Vallavolikogu otsusega nr 61 Lähtse külas Katrini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. mai 2012 Vallavolikogu otsusega nr 49 Kangru alevikus Kasteheina tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. märtsi 2012 otsusega nr 25 Annukse kinnistu detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine
 • 16. veebruari 2012 otsusega nr 10 Nabala külas Külakeskuse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
 • 25. jaanuari 2012 otsusega nr 8 Tauno kinnistu detailplaneeringu.
 • 25. jaanuari 2012 otsusega nr 7 Põllu, Veere, Teeveere, Ilba tn T1, Ilba tn T3, Ilba alajaama 1, Ilba tee 1-14, 16, Ilba tn 24, 26, 28 kinnistu detailplaneeringu.

2011

 • 20. oktoobri 2011 otsusega nr 72 Metsameeste kodu (Viirpuu tn 1), Mareti tn T5 kinnistu ja Viimsi metskond M55 kinnistu osa detailplaneeringu.
 • 15. septembri 2011 otsusega nr 68 Arise kinnistu detailplaneeringu.
 • 25. augusti 2011 otsusega nr 59 Kooli tn 2, Tennise ja Kiili kinnistu osa detailplaneeringu.
 • 20. juuni 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 54 Vikerkaare, Tormi ja Pilve kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 20. juuni 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 20. juuni 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. aprill 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 35 Kasteheina tn 38 ja 40 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. veebruari 2011 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Kiili Vallavolikogu 13. augusti 2009 otsuse nr 45 „Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine.

2010

 • 23. septembri 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 55 Saare ja Tominga kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 20. mai 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 32 Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. märts 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Mikomäe 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. märts 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Kääri tee 52, Kääri tee 58, Kääri tee 60 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 18. märts 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Kasteheina tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. jaanuar 2010 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 6 Männi 12 kinnistu ja riigi maa osa (riigi reservmaa piiriettepanek nr AT021211126) detailplaneeringu kehtestamine.

2009

 • 10. detsembri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 98 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 08. oktoobri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 64 Anneukse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. septembri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 56 Kiili Vallavolikogu 26.06.2008 otsuse nr 51 „Allika II ja Allikametsa kinnistute detailplaneeringu kehtestamine" muutmine.
 • 10. septembri 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 55 Kaljula tee 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. augusti 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 46 Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsuse nr 29 „Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine Kääri tee 38 krundi osas.
 • 13. augusti 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 45 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 11. juuni 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
 • 11. juuni 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 38 Väike-Rebase ja Reinu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 28 Uueveski kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 27 Looaasa ja Loovälja VI kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 22 Keila-Kiili Harukraanisõlm ja juurdesõidutee kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 21 Lehise tn 8, Tominga tn 15 ja Lehise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 Ilba I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. jaanuari 2009 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Mikomäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

2008

 • 11. detsembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 81 Lageda kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. novembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 78 Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. novembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 77 Kajaka II kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. novembri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 76 Haldjas 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. oktoobri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 66 Mikujõe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. oktoobri 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 65 Kivimäe I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. augusti 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 57 Kivila tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 26. juuni 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu kehtestamine.
 • 26. juuni 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Suvila kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 26. juuni 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 51 Allika II ja Allikametsa kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Metsaniidu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2008 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 40 Ilba III kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

2007

 • 15. novembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 80 Karla detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. oktoobri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 69 Altoa II detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. oktoobri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 68 Sepamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. oktoobri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 67 Vaska-I detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 60 Kivila tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 59 Tamme III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 58 Kraavi detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 57 Pikamäe detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 56 Altoa III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 50 Andrese detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 49 Ristiku 2 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 48 Aaviku kinnistu osa (lõuna) detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 47 Salu ja Öövahi 1 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. augusti 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 46 Saarte-II detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. juuni 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Tõnise III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. mai 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 29 Tõnise III detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. mai 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 28 Tohvri detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. mai 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 27 Nurme detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. aprilli 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Kiili lasteaia territoorium ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. aprilli 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 Evardi 1 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. märtsi 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Sireli 3 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Saaruste detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Aasa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. jaanuari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Rätsepa tee 2, 4, 10, 12, 14, 16 detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. jaanuari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 3 Uus Sepa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. jaanuari 2007 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 2 Põldmäe III kinnistu II osa detailplaneeringu kehtestamine.

2006

 • 14. novembri 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 70 Andrease kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. novembri 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 69 Põllu põik 6 ja Maksimäe 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. septembri 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Kaljula II, Kalju tee 8 ja Kalju tee maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. augusti 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 45 Kannikese 3 osa, Kasteheina 30 ja Kangro IX kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 27. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 39 Lepiku I detailplaneeringu kehtestamine.
 • 27. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 38 Saartevahe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 32 Trummi-I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. juuni 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 31 Pentuška ja Allikametsa osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. mai 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 22 Suurekivi I detailplaneeringu kehtestamine.
 • 15. augusti 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 46 Rukkilille 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. veebruari 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Matsi I osa, Toompihla ja Kasetuka osa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. veebruari 2006 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Aaviku maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine.

2005

 • 13. detsembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 95 Proosamardi V kinnistu osa detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. novembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 83 Vana-Reinu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 04. oktoobri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 54 Ilba II kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 04. oktoobri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Pärna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 04. oktoobri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 52 Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 50 Suurekivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 49 Põldmäe 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. septembri 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 48 Männi 1 kinnistu osa (Männi tn 1a) detailplaneeringu kehtestamine.
 • 16. augusti 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 40 Kuusiku kinnistu I maatüki detailplaneeringu kehtestamine.
 • 21. juuni 2005 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 38 Kangro VIII (Karukella 1, 3, 5, Ülase 1, 3, 5, 7, 9, Sinilille 1, 3, 5, 7, 9, Piibelehe 1, 3, 5, 7, 9 ja Piibepumpla) detailplaneeringu kehtestamine

2004

 • 09. novembri 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 57 Kivila II kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. septembri 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Põldmäe III kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. juuni 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 35 Mikomäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 22. juuni 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 33 Kiili pargi detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. mai 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 26 Ilba IV, Põllu, Metsa ja Veere kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. mai 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 25 Kiili alevikus kaubandus-teeninduskeskuse esise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. aprilli 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Kangro XVII ja Kangro XX kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. märtsi 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Nellise ja Kõrtsi II kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. märtsi 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 15 Kustase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. märtsi 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 Matsi VI kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. veebruari 2004 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Kangro XIX kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

2003

 • 19. augusti 2003 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 34 Kiili kooli territooriumi detailplaneeringu kehtestamine.

2002

 • 10. detsembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 59 A/Ü „Haldjas" 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 10. detsembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 58 A/Ü Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. septembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 43 Maksima III maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. septembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 42 Maksima V (III etapp) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 17. septembri 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 41 Kangro VI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 13. augusti 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Kaljula II maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. juuli 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 33 Pärna IV maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. juuni 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 25 Kangro XIX maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 11. juuni 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 24 Maksima V (II etapp) osalise maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 20 Kangro XVI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 19 Kangro XI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 18 Kangro X maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 14. mai 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 17 Kuura, Kuura 1-5 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 9 Kangro XII maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 09. aprilli 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 10 Kangro XVIII maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. veebruari 2002 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 4 Kangro VIII mü detailplaneeringu kehtestamine.

2001

 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Kangro XIV maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Tamme 20A maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Maksima V maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Kangro XIII maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Kangro IX maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Maksima II maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. juuni 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 16 Maksima VI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Ilula III maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. mai 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 11 Valla osa üldplaneeringu kehtestamine.
 • 10. aprilli 2001 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Ilula I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

2000

 • 14. novembri 2000 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 37 Kivila maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine.
 • 12. septembri Kiili Vallavolikogu otsusega nr 29 Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
 • 08. augusti Kiili Vallavolikogu otsusega nr 21 Maksima I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

1999

 • 08. juuni 1999 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 15 EROMA maaüksuse lahusmaatüki nr 1 detailplaneeringu kinnitamine