Lähteseisukohad

Üldplaneeringu lähteseisukohad on planeerimismenetluses algatamisel koostatav dokument, milles planeeringu koostamise korraldaja kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitab planeeringu koostamise eeldatava ajakava ning annab ülevaate planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

Kiili vall uue üldplaneeringu lähteseisukohad koostati koostöös Kiili Vallavalitsuse ja Skepast&Puhkim OÜ konsultantidega.