Tiitel Aastate tegu 2015 - Salme-Susanna Hinnov

Salme-Susanna Hinnov - 13.11.1924 -28.04.2015 Töö Sausti kooli direktorina algas 1951. aastal. Kool kasvas ning 1968. aastal ühines Nabala kooliga. Direktori ametis jätkas Salme-Susanna Hinnov kuni 1980. aastani. Seejärel Kiili koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetajana veel 20 aastat. 

29 aastat koolijuhina sisaldasid sõjast räsitud Sausti mõisahoone korrastamist, uue koolihoone ehitust kahe kooli ühinemisperioodil, kooliaedade rajamist nii Sausti kui Kiili, kabinetsüsteemi rakendamist, pidevaid väliskülaliste vastuvõtte 70-aastatel, koostööprojekte Soomega,  jne.  Päeval koolijuht ja õpetaja, ülejäänud ööpäeva internaadis "kasuema" rollis - nii kasvasid tema käe all Sausti mõisas sajad lapsed.

Märkimata ei saa jätta tihedat koostööd kohaliku kolhoosi, ettevõtete ja lastevanematega ning oskust luua kokkuhoidev töökollektiiv, märgata ja esile tõsta töötajate töötulemusi, toetada raskuste korral, innustada ja tänada tehtu eest.

Hooliv, samas nõudlik koolijuht Salme-Susanna Hinnov on pea 30 aastat elanud kohaliku hariduse edendamise nimel, töötanud 50 aastat õpetajana. Raske on kokku lugeda nende noorte  inimeste arvu, kes tema õpetusi ajas edasi kannavad.