Kiili vald tänab

Tiitel Aastate tegu antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kiili vallale osutatud silmapaistvate teenete eest. Tiitli Aastate tegu andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Kiili vallas.
Koos tiitliga Aastate tegu antakse isikule tunnistus ja Kiili valla sümboolikaga mälestusese.

Tiitel Aastate tegu antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
Tiitel Aastate tegu omistatakse isikule üks kord.

Taotlemine: Taotlus tiitli Aastate tegu andmiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 1. detsembriks. Taotluses näidatakse ära isiku olulised eluloolised andmed ja põhjendus, miks isik võiks saada tiitli Aastate tegu.

Taotluse tiitli Aastate tegu andmiseks võib esitada:

  1. vallavolikogu liige;
  2. vallavolikogu fraktsioon;
  3. vallavalitsus;
  4. vallavalitsuse hallatav asutus;
  5. Kiili valla elanike registris olev isik.

Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused ning edastab need koos oma seisukohaga läbivaatamiseks vallavolikogule.

Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon vaatab taotlused läbi ning esitab hiljemalt jaanuarikuu vallavolikogu istungi päevakorda volikogu otsuse eelnõu tiitli Aastate tegu andmise kohta.

Tiitli Aastate tegu andmise otsustab Kiili Vallavolikogu.

Õigusakt: Tunnustamise kord Kiili vallas

 

Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega.
Tiitliga Aasta tegu kaasneb rahaline preemia suurusega: I koht – 300 eurot; II koht – 200 eurot; III koht – 100 eurot.
Tiitli Aasta tegu koos tunnistuse ja Kiili valla sümboolikaga mälestusesemega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Taotlemine: Tiitlile Aasta tegu saavad Vallavalitsusele kandidaate esitada kõik Kiili valla elanike registris olevad isikud 1. veebruariks.

Tiitli Aasta tegu nominendid valib esitatute hulgast välja Vallavalitsus.
Tiitli Aasta tegu kolm parimat tegu selguvad Vallavalitsuse poolt organiseeritud avaliku internetihääletuse teel.

Õigusakt: Tunnustamise kord Kiili vallas