Tiitel Aastate tegu 2014 - Vambo Kaal

Vambo Kaal - sündinud  12. märtsil 1949 Pöides - juhtis valda keerulistel ja kiiresti muutuvatel aegadel möödunud kümnendi alguses (2003 – 2009). Aastatuhande algus oli aeg, mil Kiili vajas julgeid muutusi ja selleks oli vaja julget ja eesmärgile pühendunud inimest.

Vambo Kaal suutis täita need ootused, ta oli õige mees, õigel ajal ja õiges kohas. Ta julges riskida ja omas päevamuredest avaramat vaadet. Ühesõnaga, Vambo oli mees, kes selle sajandi alguses valda tulles „asjad käima pani".

Kui paluda tal võrrelda Kiili valda aastal 2003, mil ta vallavanema ametisse asus, ning aastal 2014, siis ütleb ta, et need pole võrreldavad. "Elanike arv on üle kahe korra kasvanud. Kiili alevi keskus oli siis lagunenud asju täis. Üks kauplus, kuhu parema meelega ei läinud. Sularahaautomaatigi polnud," iseloomustab Vambo ja julgustab ka praegust vallavalitsust ja -volikogu suurelt mõtlema ja samamoodi ka planeerima. "Kõige olulisem on planeerimine - seda tuleb teha perspektiiviga, mõnikord isegi järgmise 50 aasta peale mõeldes, mitte ainult 2-5 aasta peale.".

Vambo Kaal oli ka see, kes aastal 2004 käivitas vallas auhinna Aasta Tegu väljaandmise. Nüüd jõudis auhind ringiga temani tagasi ning on mitmusesse pandud: Aastate Tegu.

Aunimetuse omistamine ei tähenda seda, et selle saaja töö on tehtud - ka täna on hr Kaal aktiivne Kiili Vallavolikogu liige ja volikogu eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimees ning tema kogemustepagas on valla jaoks endiselt oluline.