Aasta tegu tunnustamine

Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega.

Tiitliga Aasta tegu kaasneb rahaline preemia, mille suuruse otsustab Kiili Vallavalitsus võttes arvesse Kiili Vallavolikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekut.

Tiitli Aasta tegu koos tunnistusega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Taotlemine: Tiitlile Aasta tegu saavad Vallavalitsusele kandidaate esitada kõik Kiili valla elanike registris olevad isikud 15. jaanuariks.

Tiitli Aasta tegu nominendid valib esitatute hulgast välja Vallavalitsus.

Tiitli Aasta tegu kolm parimat tegu selguvad Vallavalitsuse poolt organiseeritud avaliku internetihääletuse teel.

Õigusakt

Tunnustamise kord Kiili vallas (Kiili Vallavolikogu 17.11.2022 määrus nr 11)