Kiili Lehe eesmärk on valla elanike teavitamine toimunud ja eesolevatest sündmustest, muutustest valla elukorralduses ning aktuaalse informatsiooni edastamine Vallavolikogu ja -valitsuse tegemiste ja otsuste kohta.

Kiili Leht ilmub 1 kord kuus (va jaanuar ja juuli) trükiarvuga 2600 tk. Ajaleht jõuab kuu alguses tasuta kõigi valla elanike postkastidesse, kojukannet teostab AS Eesti Post.

Kiili Lehe koostamist, trükkimist ja levitamist korraldab Kiili Vallavalituse tellimusel OÜ Harjumaa Ühinenud Meedia. Kiili Lehe toimetuse kontakt: kiili@harjuelu.ee

Kiili Leht on parim reklaamikanal Kiili vallas!

Kaastööd Kiili Lehte palume saata nädal ennem lehe trükki minemist, nii jõuab toimetaja lehe õigeaegselt kokku panna. Vastava kuu nimega leht ilmub sama kuu alguses, seega palume materjalid saata eelmise kuu lõpus järgnevalt:

Lehe number Materjalide esitamise tähtaeg
Veebruar 19. jaanuar 2021
Märts 16. veebruar 2021
Aprill 23. märts 2021
Mai 21. aprill 2021
Juuni 24. mai 2021
August 21. juuli 2021
September 23. august 2021
Oktoober 22. september 2021
November 20. oktoober 2021
Detsember 22. november 2021

 

Kiili Lehe numbrid on avaldatud pdf-formaadis.

 

Kõiki Kiili Lehti on võimalik leida Eesti Rahvusraamatukogu portaalist DIGAR.