Lasteaiakoha taotlus

Kirjeldus

Kiili Lasteaeda võetakse vastu lapsed, kes 1. septembri seisuga on vähemalt 1,5 aasta vanused.  Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat e-posti teel koha saamise kalendriaasta I kvartalis. Kui Teie lapsele ei ole 31. märtsiks kohapakkumist tehtud, ei ole lapsele käesoleva  aasta sügiseks lasteaiakohta pakkuda.

Vabade kohtade puudumisel võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

Laste lasteasutusse vastu võtmisel arvestatakse avalduste laekumise järjekorda ja lapse kooliikka jõudmise aega. Ühte vanusegruppi kuuluvad samal aastal kooli minevad lapsed, kes on sündinud vahemikus 1. oktoober kuni järgmise aasta 30. september.

Kiili Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras laps, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel enne lasteasutusse vastuvõtmise aasta 1. jaanuari Kiili vallas ning mis ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.
 

 

Täiendav info Kiili Lasteaia osalustasu kohta

Infot lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise kohta Kiili vallas

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Dagi Dorbek, haridusnõunik, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel: 566 566 63

Kiili Lasteaia direktor (kontaktid),  tel: 639 0349 (lasteaia järjekorra haldamine)

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)