Tutvustus ja asukoht

 

Kiili vald asutati 1993. aastal, kui endise kolhoosi Rahva Võit ja nn Luige Baasi ala eraldus Saku vallast. Vald piirneb põhjas Tallinna linna, lõunas Kose, läänes Saku ning idas Rae vallaga. Ajalooliselt kuulub 100,4 km2 suurune piirkond Jüri kihelkonda. Kiili vald on üks maakonna väiksemaid territooriumi poolest, kuid mitte rahvaarvult ega olulisuselt. Lisaks Kiili alevile on vallas Luige ja Kangru alevikud ning 13 küla ja vallaelanike arv on viimasel viieteistkümnel aastal rohkem kui kahekordistunud.  2016. aasta jaanuaris täitus 5000 registreeritud elaniku piir. Kiili valla peamine tulevikugarantii on noored ja nooremas keskeas teotahtelised ning haritud inimesed, kes on otsustanud siia oma kodu rajada ja tuleviku selle paigaga siduda ning loomulikult väga soodne geograafiline asukoht.

Asukoht Tallinna vahetus läheduses on omanud suurt tähendust minevikus ning linn määrab ka täna olulise tõmbekeskusena igapäevase elu ja tegevuse põhijooned. Vallakeskusest Tallinna on ainult 21 km, mis lubab väga suurel osal elanikest (65%) käia tööl pealinnas ning ühtlasi saada osa suurlinna haridus- ja kultuurivõimalustest. Valla enda territooriumil on üks kool – aastal 2006 uue maja saanud Kiili Gümnaasium ning Kiili Lasteaed, mille 16 rühma paiknevad kokku neljas majas, sh pooled rühmadest 2007. aastal valminud Kiili alevis asuvas kaasaegses hoones ning lähiajal valmib lasteaed ka Kangru alevikus. Kuna vallarahvas hindab kohalikku kooli kõrgelt, siis õpilaste arv pidevalt kasvab. Aastal 2011 alustasid õpilased esimest korda kooliteed neljas paralleelklassis ja nii on see olnud tänase päevani. Kiilis tegutseb ka Kunstide Kool, milles leidub arvukalt erialasid nii muusika kui kunsti poole pealt. 2012. aastal tegutsemise 50 aastapäeva tähistanud Rahvamajast leiab mitmed isetegevusringid, alustades rahvatantsust ja koorilaulust ning lõpetades nt kellade ansambliga. Kaugel väljaspool valla piire on tunnustust kogunud Kiili vanamuusikaansambel.

Valla spordielu on mitmekesine. Ellu on kutsutud võistlussari „Vallarahva mängud", kus osaleb arvukalt erinevate külade võistkondi. Lisaks toimuvad väiksemad kohapealsed võistlused nagu „Kangru rull" või „Paekna ümber järve jooks". Koos kooliga valminud spordihoone lubab pakkuda kõike vajalikku ka rahvusvahelise tasemega võistlustele. Eriti tugevaks Kiili valla noortespordi kaubamärgiks on aastate jooksul kujunenud võrkpall. Kiili vald on olnud traditsiooniliselt väga edukas ka üleriigilistel Eestimaa valdade suve- ja talimängudel.