Sissejuhatus Kiili Gümnaasiumi ümbruse muististe kirjeldusele

See või olla 2021. aasta lõpus, kui tuli esitada taotlus Kiili valla 2022. a eelarvest raha saamiseks. MTÜ Ajategu vormistaski selle ning õnnelikult läbis rahasoov nii Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ning külaelukomisjoni kui Vallavalitsuse ja Vallavolikogu sõela ning tulemuseks oli tööleping mis kannab kuupäeva 10.02.2022. Tegelik töö muististe kirjeldamisel algas juba 2021. aasta alguses. Nüüdseks, käesoleva 2022. aasta lõpuks, on kirjeldused kirjeldatud ja loodetavasti leivad nad koha muististe juures olevatel infotahvlikestel.

Mida uudistaja näha saab? Ajarännul alates kõige vanemast ajast, võiks uudistaja peatuda magasiaida raudkividest müüritisega hoone juures, kus hoiti talupoegade viljatagavara (nr 14*), ajaliselt seejärel jõuaks rändaja Esimesse Maailmasõtta (1914- 1918) ning  jaovarjendite (nr 8) ja jooksukraavide ning varjendite asukohtade (nr 11) juurde. Jaovarjendid on kaetud täitemullaga, praegu on neilt hea kelguga alla sõita, kuid nende all on I Maailmasõja aegne lugu. Seejärel, aga tegelikult enne ja peale suurt sõda oli praeguse on Kiili Gümnaasiumi juuretiseks Veneküla vainul tegutsenud haridustempel.  Seda tähistab  mälestuskivi, millelt saame lugeda, et kool oli sellel kohal 1919. aastani (nr 13).  Haridusloo  algus Kiili vallas ja Gümnaasiumis  on 1858. aastast. Sündmust märgib kivi praeguse koolimaja ees (nr 13).   
Kui Sa soovid olla käeks mängus, aseta oma parem käsi staadioni koolimaja poolse otsa juures olevale kivile (nr 9) ja Sa tunned kuidas möödunud aja sündmused imbuvad Sinusse. Kivi püstitati esmase, aga ka renoveeritud staadioni rajamise tähistamiseks ja rajajate tunnustamiseks (vastavalt aastatel 1973 ja 2021) . Gümnaasium ja kogukond on meeles pidanud pinkidega kooli alussambaid, kelledele praegune kool saab tugineda: direktoreid Salme Susanna Hinnovit, Hillar põldoja ning Olev Rannikut ja kõiki õpetajaid (nr 12 ja 13). 
Seejärel jõuab uudistaja uue Eesti Vabariigi aegsetesse sündmustesse, so liitumiseni Euroopa Liiduga 2004. a, mille tähistamiseks kasvab staadioni ääres valge pihalakas ((nr 10). Seni ajaliselt viimaseks ajamärgiks, on 2022. a istutatud ja Naiskodukaitse loomist markeeriv tamm (nr 16).  

Selline on Kiili Gümnaasiumi muististe ajas järgnevuslik  lühikirjeldus. Jalutuskäiku minevikku võib silmas pidades mälestiste maanteeäärset paiknemist teha ka teistmoodi, alustades koolimajast kagus paiknevast jaovarjendist ja lõpetades Peeter Suure merekindluse kaevikuliinide ning varjendite asukohtadega. Või ka teistpidi. Infotahvlikestel on vaid muististe lühikirjeldused, nende sisusse süüvimiseks on abiks QR koodiga avanev põhjalikum teave.

*Kollakal põhjal muististe numeratsioon näitab nende paiknemist pargiala plaanil. Plaan on staadioni abihoone seinal ja katlamaja vastas oleva parkla kõrval stendidel.   

Head lühimatka minevikku!

Ardo Niinre
Rännaku sihtpunktide koostaja