Hillar-Endel Põldoja tänupink

Hillar-Endel Põldoja pikk töömehe elu on seotud haridusega, eeskätt õpetajana – vastava hariduse sai ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, erialaks vene keel ja kirjandus; õppealajuhatajana, kooli direktorina ning Harju Maavalitsuse haridusosakonna inspektorina on ta olnud ikka hariduselu juhtija. Koolidest on mees oma jälje jätnud Kuivajõe ja Jõelähtme 7- klassilise kooli arengusse, kuid sügavaim hariduspõllu vagu on küntud Sausti (Kiili) koolis, kus Hillar-Endel Põldoja töötas alates 1. septembrist 1960. a kuni 1997. aastani, sellest kooli direktorina aastail 1980- 1995. Toonane Sausti Kool oli pidevalt parimate hulgas, mida illustreerisid rohkete delegatsioonide visiidid. Kooli tegevusele oli tähtis 8-klassilise kooli keskkooliks muutmine 2005. a, mis tõi endaga kaasa kohalikule hariduselule täiesti  uue vaate ja toimimise, seda nii haridusasutuse kui ka hilisema Kiili valla tasandil. 

H.-E. Põldoja on olnud palju aastaid  rajooni ainesektsiooni juhataja, Harjumaa direktorite nõukogu esimees, vabariigi direktorite nõukogu ja revisjonikomisjoni esimees ning  Haridusministeeriumi  ainekomisjoni liige. Teaduslikku tööd  on ta teinud Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudis (ÜPUI)  alates  1966. a. 1998.  a valiti Hillar ÜPUI esimeheks. On ÜPUI juhatuse liige tänaseni ja juhendab pedagoogika- ajaloo sektsiooni tööd. Peale ajalehtedes ja ajakirjades avaldatud artiklite on  ÜPUI  kogumikes temalt ilmunud 11 teaduslikku tööd didaktikast, pedagoogika ajaloost, lingvistikast.

Hillar-Endel Põldojale on geenidega kaasa antud muusikaanne. Ta asutas Rahva Võidu kolhoosi klubis segakoori, olles ühtlasi selle esimene dirigent. Klubi tantsuorkestris oli ta asendamatu klaverimängija.  Alates 1955. a on Hillar laulnud meeskooris ja segakoorides. Praegu laulab ta Eesti Õpetajate Meeskooris. Spordis on ta olnud klubi lauatennise ja välkmale meister  ja samade võistkondade liige rajooni spartakiaadidel. Hillari hobiks on lisaks olnud fotograafia ning esperanto keel, mida ta on nii õppinud kui õpetanud. 

Hillarit on autasustatud paljude aukirjadega. 1977. a  omistati talle vabariigi teenelise õpetaja aunimetus. 2005. ja 2006. a nomineeriti ta Harju Maakonna poolt Vabariigi Presidendi hariduspreemia kandidaadiks. Kiili vald aga tunnustas teenekat koolmeistrit 2019. aastal  Aastate Teo tiitli omistamisega.

Temanimeline pink avati 20. oktoobril 2018. a Kiili Gümnaasiumi 160. aastapäeva ürituse raames. Sellel on tekst: „Sidugu sõpruse vöö, neid, keda ühendas õppetöö. Sausti ja Nabala pool, ühine on teil nüüd kool!" Niisuguste sõnadega Hillar- Endel Põldoja poolt kirjutatud ja viisistatud koolilaul tuli esmakordselt ettekandele Sausti 8-klassilise kooli uue maja pidulikul avamisel 1. septembril 1968. aastal Venekülas (praegu Kiili alev). Sama laul kõlas ka pingi avamisel, kus tunnustati oma elutöö siin teinud teenekat haridusinimest.

Hillar-Endel Põldoja omanimelisel pingi  avamisel 20. oktoobril 2018.a

 

Kasutatud allikad:

  • Ruth Pekkenen. 160 aastat kooli Kiili vallas.. Kiili leht oktoober 2018
  • Kiili valla aastate tegu 2019, Kiili leht veebruar 2019
  • Kiili Gümnaasiumi lugu. Koost. Esta Kullamaa. Kiili 2008