« Tagasi

Kiili valla arengukava 2024–2035 avalik väljapanek

Kiili Vallavolikogu 14. septembri 2023 istungil läbis Kiili valla arengukava 2024-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2027 esimese lugemise ning arengukava projekt koos lisadega otsustati suunata avalikustamisele kuni 29. septembrini 2023.

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus dokumentide kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 14. septembrist 29. septembrini 2023.

Parandus- ja muudatusettepanekud palume saata kirjalikult hiljemalt 29. septembriks 2023 kell 10.00 Kiili Vallavalitsusele (Nabala tee 2a, Kiili alev, Harju maakond, 75401; info@kiilivald.ee).

Ettepanekud tuleb sõnastada ja esitada viisil, et volikogus oleks neid võimalik hääletada. Ettepaneku esitamise lihtsustamiseks soovitame kasutada ettepanekute vormi.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 2. oktoober 2023 kell 18.00 Kiili Gümnaasiumi auditooriumis (Kooli tn 2, Kiili alev).