Valimiskomisjon

Valimiskomisjoni koosseis

Esimees: vallasekretär Tarko Tuisk
Liikmed: Mari Liis Laanvee, Marika Klaas, Dagi Dorbek, Madli Kaljula.
Asendusliige: Urve Valdna, Getrud Vinter.
Liikmed kinnitatud: Kiili Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 1

Kontaktid

Kiili valla valimiskomisjoni esimees Tarko Tuisk
Telefon 6790260
E-post tarko.tuisk@kiilivald.ee

Kiili valla valimiskomisjoni aseesimees Tarko Tuisk
 

Kiili valla valimiskomisjoni asukohaks on määratud Kiili vallamaja aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald.

Valimiskomisjoni otsused

2023

 1. Vallavolikogu liikme Paul Puustusmaa volituste ajutine peatamine ja asendusliikme määramine
 2. Vallavolikogu liikme Paul Puustusmaa volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine

2022

 1. Muudatused volikogu koosseisus
 2. Kiili vallavolikogu asendusliikme volituste peatamine Toomas Väljataga

2021

 1. Valimiskomisjoni tööaja määramine
 2. Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
 3. Valimisliidu registreerimine
 4. Valimisliidu registreerimine
 5. Kandidaatide registreerimine
 6. Volikogu liikmete registreerimine
 7. Volikogu asendusliikmete registreerimine
 8. Lisamandaatide registreerimine
 9. Kiili valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni töötasud
 10. Volikogu esimehe valimistulemuste kinnitamine
 11. Muudatused volikogu koosseisus

Varasemad valimiskomisjoni otsused leiab dokumendiregistrist.

Valimiskomisjoni protokollid

2023

 1. Kiili valla valimiskomisjoni 31.01.2023 koosoleku protokoll nr 10
 2. Kiili valla valimiskomisjoni 01.02.2023 koosoleku protokoll nr 11

2021

 1. 8. september 2021
 2. 15. oktoober 2021
 3. 8. november 2021
 4. 11. november 2021
 5. 11. november 2021
 6. 18.november 2021
 7. 18.november 2021

Varasemad valimiskomisjoni otsused leiab dokumendiregistrist.

Varasemad valimised: