Avalikud WiFi levialad Kiili vallas

Kiili Gümnaasium
Kooli 2, Kiili alev

Kiili Raamatukogu
Vaela tee 4, Kiili alev

Kiili Rahvamaja
Nabala tee 12, Kiili alev