Järelhooldusteenus

Kirjeldus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Karmen Heinmaa, karmen.heinmaa@kiilivald.ee, tel 6790246, mob 55512286

Lisainfo:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/asendushooldus-ja-kasuvanemlus/noorte-toetamine-ja-jarelhooldus

Infomaterjal iseseisvat elu alustavale noorele:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/noorteinfo.pdf