Kiili vallarahva XII sportmängude juhendid

1. ala - bowling

korraldaja: Kiili võistkonnad

27. jaanuar 2019 a. - Akadeemia bowling , Akadeemia tee 30

Registreerimine kell 11:30 - 11:45
Algus kell 12:00

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine

Paremusjärjestus selgitatakse 3 võistleja mahavisatud kurikate summa põhjal. Võrdsete punktide korral selgitatakse võitja lisavisete põhjal.


2. ala - kardisõit

korraldaja: Maksimaa

17. veebruar 2019 a. - Laitse RallyPark

Registreerimine kell 13:30 - 13:45
Algus kell 14:00

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine.

 • soojendussõit 5 min.
 • võistlussõit 8 min.

 

3. ala - lauatennis

korraldaja: Nabala-Paekna võistkond

17. märts 2019 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall

Registreerimine kell 10:30 - 10:45
Algus kell 11:00

Võistkonnas 1 mees ja 1 naine. Mängitakse meesüksikmäng ja naisüksikmäng. Mängitakse kehtivate võistlusmääruste alusel. Seti võidab mängija , kes saavutab 11 punkti ja vähemalt 2-punktilise eduseisu. Mängu võitmiseks on tarvis 2 setivõitu 3-st. Iga üksikmängu võit annab võistkonnale 1 punkti. Mäng lõppeb seega kas 2:0 , 0:2 või 1:1. Mängitakse turniirisüsteemis ehk kõik mängivad omavahel läbi. Võrdsete punktide korral otsustab omavaheline mäng, selle võrdsuse korral naisüksikmäng.

 

4. ala - minigolf

korraldaja: Vaela-Mõisaküla

13. aprill 2019 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall

Registreerimine kell 10:30 - 10:45
Algus kell 11:00

Võistkonnas 2 meest + 1 naine.

Mäng toimub 9 rajal.

Iga võistkonnaliige mängib igal rajal 1 kord. Mängija peab palli auku saama max. 3 puutega. Kui kolme puutega palli auku ei saa, siis tulemus kirja ei lähe.

Punktiarvestus:
1 puutega auku (hole in one) 5punkti
2 puutega 2 punkti
3 puutega 1 punkt

Mäng toimub individuaalselt. Paremusjärjestus selgitatakse välja meeskonna põhiselt.

Kui esikolmikus on 2 või 3 ühesuguse tulemusega võistkonda, siis võitja selgitatakse välja sellepõhjal kes saab esimese hole in one.

 

5. ala - vibulaskmine

korraldaja: Lähtse

5. mai 2019 Lähtse küla, Tuulevälja tee 6

Päevakava:
11.30 – 12.00 – võistlejate registreerimine, varustuse valik osaleljatele. Palume tulla õigeks ajaks!
Varustuse jagamine, kes ees, see sees põhimõttel vastavalt sportlase füüsilisele võimekusele.
12.10 – selgitused, juhendamine ja harjutamine;
13.30 – võistlusharjtus "veretu vibujaht"
15.30 – autasustamine
16.00 – lõpp

Võistlusklassid:
naised,
mehed;
võistkondlik 2M+1N.

Kasutatav varustus: pikkvibu ; käekaitse, sõrmekaitse, noolevutlar, 3 noolt – (kasutada tohib ainult korraldaja poolt antud varustust);
iga võistleja hoiab meeles, milline on temale antud varustus ning vastutav selle eest võistluste lõpuni; nooled jäetakse meelde noki, sulgede ja pulga värvi järgi.
Kui nool puruneb või kaob võistluste käigus, siis asendatakse see uuega, kuid ei garanteerita, et nool komplekteeruks teistega.
Võistlusformaat: Eesti Maastikuvibu Liidu – ulukiring;

Sihtmärgid: 3D

Harjutusväljak:
6 sihtmärki. Harjutusväljaku alguses tehakse põhjalik suuline ja praktiline ülevaade vibulaskmise põhitõdetest, et oleks lihtsam tabada sihtmärki.
Teid juhendavad ja aitavad Eesti Maastikuvibu Liidu kutsega instruktorid ja EOK kutsega treenerid.

Võistluskorraldus:
"Veretu vibujahi" rajale seatakse seitse 3D sihtmärki, mida läbitakse 2 korda;
Rajal liiguvad kõik võistkonnad samaaegselt (2-3 võistkonda) ühes rühmas;
iga 1-2 võistkonnaga on kaasas instruktor, kes järgib reegleid, määrab punkte, kui rühm ei jõua kokkuleppele piirjoonte osas, juhendab jooksvalt;
lastakse paarikaupa samaaegselt;

Punktid:
"Veretu vibujaht".
Iga sihtmärki lastakse kuni esimese tabava nooleni. Juhul, kui on lastud lisalask (pole kindel , kas on tabanud 3D sihtmärki või nt laskeplatvormi-alust) ja on tabatud 2 noolega individuaalarvestuses, siis loetakse tabanuks esimene lask, mitte ei liideta punktid.
Sihtmärk on jaotatud 2 punktialaks:
SÜDA JA KEHA
Punktid vastavalt tabavale noolele:
1. nool – süda 20p; keha 18p;
2. nool – süda 16p; keha 14p;
3. nool – süda 12p, keha 10p.
Maksimaalne punktide arv  280p.
Nool loetakse tabanuks, kui noole keha puudutab suuremat punktiala (peab olema läbinud südame ja keha vahelise joone ning puudutama südame punktitsooni).

Vaidlustatavad kohad!
Põrkega lasud:
Kõik põrkega puutumised ehk nn ripsakad loetakse mitte tabanuteks.
Erand on juhul, kui nool põrkab sihtmärgist tagasi. Kui võistlusrühmas on nägijaid (k.a. instruktor) , kes suudavad tuvastada punktiala, kust nool tagasi põrkas, siis kirjutatakse tunnistajate poolt antud punktid. Kui täpselt pole võimalik määrata, millisest punktialast nool tagasi põrkas antakse laskjale uus lask.

Võrdsed tulemused:
Kui kaks võistlejat (k.a. võistkonda) lõpetavad võrdse lõpptulemusega ja nad ei kuulu esikolmikusse, siis paremusjärjestuse selgitamiseks loetakse kokku möödalasud (vähem möödalaske ehk 0, parem koht); kui möödalaskude arv on võrdne, siis loetakse järgnevalt: esimesed südameid; teised südamed; kolmandad südamed kuni erinevuse selginemiseni;
Kui võistleja või võistkond kuulub esikolmikusse, siis toimub ümberlaskmine vastavalt rahvusvahelistele IFAA  võistlusreeglitele  3 korraldaja poolt valitud sihtmärgi peal.

 

6. ala - laste kombineeritud teatevõistlus

Korraldaja - Kiili Noored

Toimumisaeg: 09.06.2019 kell 11:00, võistlusele registreerimine 10:30 - 10:45

Toimumiskoht: Kiili Gümnaasiumi staadion

Teatevõistlusel osalejate vanus kuni 10 aastat ( kaasa arvatud ), võistkonnas 5 last, soost olenemata.

Teatevõistluse alad näidatakse kohapeal enne võistluse algust.

Võistlus toimub aja peale.

 

7. ala - täiskasvanute kombineeritud teatevõistlus

Korraldaja - Sõmerlased

Toimumisaeg: 09.06.2019 kell 12.00 ( eeldatav aeg, kuna peale lastevõistlust ), täiskasvanute võistlusele registreerimine kuni 11.45-ni.

Toimumiskoht: Kiili Gümnaasiumi staadion

Teatevõistlusel osalejate vanus 18+, võistkonnas 5 liiget ( soost olenemata )

Teatevõistlus koosneb 5 elemendist; kotisjooks, topispalli slaalom, hüppamine edasiliikumisega läbi hularõnga, kõndimine käimiskarkudega ja kummikuheide Sõmeru stiilis ( s.t. kummikut heidetakse jalge vahelt selja tagant näoga heite suunas )

Iga võistleja läbib raja edasi ja tagasi, sooritades kõik elemendid ja siis annab teate üle järgmisele võistlejale.
Võistlus toimub aja peale.

 

8.ala - rannavolle

korraldaja - Kangru

Toimumiseaeg: 24. august 2019 a.

Registreerimine kell 10:30 - 10:45
Loosimine kell 10:45
Algus kell 11:00

Toimumisekoht: Kangru rannavolle väljakud

Mängime rannavolle turniiri Kangru väljakutel, kahe alagrupi turniirisüsteemiga. Vastavalt registreerinud paaride arvule, moodustuvad kaks alagruppi loosi alusel. Loos toimub kohapeal enne turniiri algust.

Turniiri algusaeg on 11:00, loosiks olla kohal hiljemalt 10:45. Võistkond koosneb kahest mängijast - üks mees ja üks naine. Mängime kõik mängud ühe geimi 21 punktini.

Peale alagrupi mänge toimuvad koha mängud. Alagruppide 1. ja 2. koht mängivad risti läbi teise alagrupi 1. ja 2. kohaga, moodustades poolfinaalid. Alagruppide 3.-6. kohad mängivad lihtsalt otse risti läbi selgitades välja kohad 5.-12.

Mängitakse juhundudes rahvusvahelistele rannavõrkpallireeglitele.

Järgnevalt mõned mugandused ja reeglite väljavõtted: VEAKS LOETAKSE:

 • Kui meesmängija blokeerib naismängija rünnakut (naismängija 3. puude on rünnak, 2. puude on tõste mida võib reeglite päraselt blokeerida)
 • Kui ülaltsööduga suunatakse pall vastase väljakule
 • Kui võistkonna esimene pallipuude sooritatakse ülaltsööduga v.a juhul kui tugev ründelöök toimub ülevaltpoolt võrgulinti, samuti loetakse blokist tagasi tulevat palli vastase rünnakuks.
 • Üldjuhul meil ei loeta ülepalli veaks (kuna suhteliselt raske on ilma võrgukohtunikuta hinnata palli asukohta puute momendil), väga jõhkratel juhtudel on soovituslik teha uus pall.
 • Tõstmine ülaltsööduga on lubatud.
 • Võrgupuude on keelatud.
 • Kahe võistkonna võrdsete punktide puhul turniiritabelis on otsustavaks omavaheline mäng, kolme või enama võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremusjärjestuse kogu turniiritabelis võidetud ja kaotatud punktide vahe.
 • Kohtunikutööd teeb eelmise mängu kaotaja.

Võistlusõhkkond on sõbralik, vaielda, apelleerida, argumenteerida ja riielda on lubatud ainult oma paarilisega :).

 

9. ala - petank

Toimumise aeg: 07. september 2019 a.

Korraldaja: Metsanurga küla ( koht täpsustusel )

Registreerimine 10:00 - 10:15.
Reeglite tutvustamine.

Võistluse algus kell 10:30.

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. Mängitakse turniirisüsteemis ( kõik kõigiga läbi ). Mängitakse 6 punktini.

NB! Iga võistkond võtab petanki kuulid ise kaasa. 

 

10. ala - discgolf

Toimumise aeg: 29.09.2019 kell 12:00.

Kohal olla hiljemalt 11:30, toimub gruppidesse jagamine ja rajale saatmine.

Toimumise koht: Kurna discgolfi park

Korraldaja: Luige-Sausti

Reeglid:

 • Mängitakse ametlike PDGA reeglite järgi.
 • Kettad peavad endal kaasas olema. On olemas kettad ka kohapeal, kuid nende valik on piiratud.
 • Mängitakse 18 korvi.
 • Meeskonnas on 2 meest ja 1 naine.
 • Rajale minekuks jaotakse grupid selliselt, et ühes grupis ei ole sama meeskonna liikmeid.

11. ala - mälumäng

Toimumise aeg: 19. oktoober 17:30

Toimumise koht: Kiili Rahvamajas

Registreerimine kell 17:00 - 17:15

Võistkonnas kuni 5 liiget.

25 spordi küsimust.