Katastriüksuse sihtotstarbe muutmise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Avaldus esitatakse katastriükususe sihtotstarbe muutmiseks.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 päeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Benno Johanson, benno.johanson@kiilivald.ee, tel 679 0264

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: