Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste avalduste vormid

Vallaeelarvest makstavad toetuste liigid ning summad kehtestatakse igaks eelarveaastaks eraldi.

Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suurused 2021. aastaks:

 • sünnitoetus (350 eurot)
 • matusetoetus (250 eurot)
 • ühekordne toetus (abivajaduse hindamisest sõltuv)
 • eakate inimeste sünnipäevatoetus (50 eurot)
 • esmakordselt kooli mineva lapse toetus (150 eurot)
 • huvihariduse- ja huvitegevuse toetus (150 eurot)
 • elluastumistoetus:
  • põhikooli kiitusega lõpetajale (250 eurot)
  • gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale (500 eurot) ja hõbemedaliga lõpetajale (250 eurot)
  • kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajale (250 eurot)
 • jõulutoetus:
  • 3 ja enamalapselistele peredele (65 eurot), kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue,  on makstava jõulutoetuse suurus 130 eurot
  • puuetega lastega peredele (65 eurot)
  • vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele (65 eurot)
  • õigusvastaselt represseeritud isikutele (30 eurot) 

NB! Toodud on toetuste maksimaalmäärad. Summad võivad erineda sõltuvalt toetuse liigist ning tulenevalt taotleja tegeliku abivajaduse hindamisest.

Kiili valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused:

 • isikliku abistaja teenus;
 • varjupaigateenus;
 • turvakoduteenus;
 • sotsiaaltransporditeenus;
 • võlanõustamisteenus;
 • vältimatu sotsiaalabi;
 • tugiisikuteenus;
 • koduteenused;
 • sotsiaaleluruumi tagamine;
 • muud vajaduspõhised sotsiaalteenused (nt MEDI häirenuputeenus, logopeedi teenus, kriisiabi, toiduabi, viipekeele teenus jne).

Riigieelarvest makstavad toetused:

 • Toimetulekutoetus (abivajaduse hindamisest sõltuv)
  2021. aastal on toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 120 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2021. aastal 180 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.
  (https://www.sm.ee/et/toimetulekutoetuse-kkk)
 • Puudega lapse lapsehoiu- ja teiste teenuste toetus