Uudised ja teated

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh.külmikud) kogumine ja äravedu Kiili vallast toimub laupäeval, 3.oktoobril...

Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh.külmikud) kogumine ja äravedu Kiili vallast toimub laupäeval, 3.oktoobril...

Detailplaneeringu koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m 2 . Planeeritaval maa-alal...

Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m 2 . Planeeritaval maa-alal...

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatavad...

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatavad...

Kiili vallavalitsus alustas  Lähtse külas Rätsepa tee ja Meistri tee 2a tänavavalgustuse ehitamisega. Ehituse ajaks võivad olla mänguväljak,  Rätsepa tee ja Kääri tee ajutiselt...

Alustatakse Lähtse külas Rätsepa tee ja Meistri tee 2a tänavavalgustuse ehitamisega

Kiili vallavalitsus alustas  Lähtse külas Rätsepa tee ja Meistri tee 2a tänavavalgustuse ehitamisega. Ehituse ajaks võivad olla mänguväljak,  Rätsepa tee ja Kääri tee ajutiselt...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 23.08.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/09565,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Jalaka, Sausti küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 23.08.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/09565,...

Kiili Vallavolikogu 17. septembri 2020 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. oktoobrini...

Kiili valla arengukava aastateks 2021-2030 ning eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 avalikustamine

Kiili Vallavolikogu 17. septembri 2020 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. oktoobrini...

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 .  ...

Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 .  ...

Lammutustoetuse eesmärk on toetada eraõiguslikke juriidilisi isikuid nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste...

KredEx SA lammutustoetus ettevõtetele

Lammutustoetuse eesmärk on toetada eraõiguslikke juriidilisi isikuid nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste...

Algas Kastani tee/Kurna-Tuhala tee ristmiku ehitus Vaela külas. Töid teostatakse oktoobri lõpuni, ehitajaks Verston Ehitus OÜ. Liikluskorralduse eest vastutab Andreas Lill, tel 5362 7672....

Kastani tee ristmiku ehitus Vaela külas

Algas Kastani tee/Kurna-Tuhala tee ristmiku ehitus Vaela külas. Töid teostatakse oktoobri lõpuni, ehitajaks Verston Ehitus OÜ. Liikluskorralduse eest vastutab Andreas Lill, tel 5362 7672....

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest. ...

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest. ...

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Kiili Vallavalitsus (registrikood: 75020983) (aadress Harju maakond,...

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Kiili Vallavalitsus (registrikood: 75020983) (aadress Harju maakond,...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020.a Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2020-08/01...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020.a Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020.a Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2020-08/01...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 20190408. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,...

Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 28.09.2020 kuni 12.10.2020

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 20190408. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 16.08.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/09153,...

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Kaljula II, Kalju tee 8 ja Kalju tee maaüksuste detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 16.08.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/09153,...

Anname teada, et Kaitseväe Männiku harjutusväljal avati väljaõppeks uus laskeväli, kus Männiku ning Luige külas asuv harjutusvälja sisene ohuala on muutunud. Laskevälja ohuala kaart on lisatud...

Männiku harjutusvälja laskevälja avamine

Anname teada, et Kaitseväe Männiku harjutusväljal avati väljaõppeks uus laskeväli, kus Männiku ning Luige külas asuv harjutusvälja sisene ohuala on muutunud. Laskevälja ohuala kaart on lisatud...

Harju maakond Kiili vald, Kiili alev, Ristiku tn 37 (30401:001:2531;  pindala 84100 m2; M 100%) alghind 78 300.-, tagatisraha 7 830.-) Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.09.2020. ...

Maa amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald, Kiili alev, Ristiku tn 37 (30401:001:2531;  pindala 84100 m2; M 100%) alghind 78 300.-, tagatisraha 7 830.-) Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.09.2020. ...

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeritava maa-ala suurus on 38009 m 2 . ...

Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 21.09.2020 kuni 26.10.2020

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeritava maa-ala suurus on 38009 m 2 . ...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 22.05.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/06030,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Mikuhansu, Vaela küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 22.05.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/06030,...

Harju maakond Kiili vald Lähtse küla Kääri tee 48a (30401:003:0113;  pindala 2605 m 2 ; Üm 100%) alghind 4010.-, tagatisraha 400.-) Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.09 .2020. ...

Maa amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald Lähtse küla Kääri tee 48a (30401:003:0113;  pindala 2605 m 2 ; Üm 100%) alghind 4010.-, tagatisraha 400.-) Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.09 .2020. ...