Uudised ja teated

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-01/01...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-01/01...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud arutelu toimumisest. Detailplaneeringus on teekate on planeeritud asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määratud 5,0m (koos teepeenardega 6,0m)....

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Andrese kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud arutelu toimumisest. Detailplaneeringus on teekate on planeeritud asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määratud 5,0m (koos teepeenardega 6,0m)....

Kõigil Kiili valla registris olevatel vähemalt 16-aastastel elanikel on kaasava eelarve raames võimalik pakkuda välja ideid ning nende üle hääletada. Kiili valla 2019. aasta eelarves on selleks...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi "Kaasav eelarve 2019"

Kõigil Kiili valla registris olevatel vähemalt 16-aastastel elanikel on kaasava eelarve raames võimalik pakkuda välja ideid ning nende üle hääletada. Kiili valla 2019. aasta eelarves on selleks...

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 373 on algatatud Luige alevikus AÜ Ööbiku ja Sissesõidu maa kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 13 lõpetati AÜ Ööbiku ja Sissesõidu maa kinnistute detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 373 on algatatud Luige alevikus AÜ Ööbiku ja Sissesõidu maa kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 372 on algatatud Vaela külas Marja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Marja...

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 12 lõpetati Marja kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 372 on algatatud Vaela külas Marja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Marja...

Kiili Vallavalitsuse 10.01.2007 korraldusega nr 13 on algatatud Kiili alevis Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Vaela tee 4, Vaela ...

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 11 lõpetati Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 10.01.2007 korraldusega nr 13 on algatatud Kiili alevis Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Vaela tee 4, Vaela ...

Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 326 on algatatud Kiili alevis Vana-Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Kurna tee 38 (endine...

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 10 lõpetati Vana-Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 326 on algatatud Kiili alevis Vana-Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Kurna tee 38 (endine...

Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 321 on algatatud Luige alevikus Suurekivi II kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Lii tn 6...

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 9 lõpetati Suurekivi II kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 321 on algatatud Luige alevikus Suurekivi II kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Lii tn 6...

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 0401:001:1264) ehitusõiguse seadmine ühe kuni...

Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 0401:001:1264) ehitusõiguse seadmine ühe kuni...

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas. Planeeringuala suurus on ca 14,23ha. ...

Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 21.01.2019 kuni 24.02.2019

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas. Planeeringuala suurus on ca 14,23ha. ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-10/03...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-10/03...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 20.06.2011...

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 1811002/10337 Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 20.06.2011...

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeritava maa-ala suurus on 865m2. Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili valla üldplaneering Kiili...

Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeritava maa-ala suurus on 865m2. Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili valla üldplaneering Kiili...

Keskkonnaministeerium koostöös OÜ-ga Eesti Keskkonnauuringute Keskus on alustanud uuringuga omaveevärkide joogiveekvaliteedi väljaselgitamiseks. Hajaasustusega piirkondades on elanike...

Erakaevude joogivee kvaliteedi uuring

Keskkonnaministeerium koostöös OÜ-ga Eesti Keskkonnauuringute Keskus on alustanud uuringuga omaveevärkide joogiveekvaliteedi väljaselgitamiseks. Hajaasustusega piirkondades on elanike...

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr Töö nr 11/17. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on ca 20841m2. ...

27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 459 Vaela külas Laura detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr Töö nr 11/17. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on ca 20841m2. ...

Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ, töö nr DP 140-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 6,35 ha. ...

27. november 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 460 Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ, töö nr DP 140-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 6,35 ha. ...

Harju maakond Kiili vald Kiili alev Väike-Tootmise (30401:001:1696; 0,2716 ha; (T)) alghind 8 690.-, tagatisraha 860.-; Harju maakond Kiili vald Lähtse küla Kääri tee 48a...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald Kiili alev Väike-Tootmise (30401:001:1696; 0,2716 ha; (T)) alghind 8 690.-, tagatisraha 860.-; Harju maakond Kiili vald Lähtse küla Kääri tee 48a...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 07.11.2018 projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/10407,...

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 07.11.2018 projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/10407,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 01.11.2018 projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/11205,...

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Andrese kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 01.11.2018 projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/11205,...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine. Pos.1 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3...

Kiili Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 19 algatati üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine. Pos.1 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3...