Uudised ja teated

Maanteeameti tellimusel teostab Verston Ehitus OÜ 06.07.2020 – 04.09.2020 Luige liiklussõlmes katte taastamistöid ning sellega seoses suletakse Sausti-Kiili teelt läbipääs ringteele. Luige...

Sausti-Kiili tee ühendus Viljandi maanteele on suletud alates 07.07.2020 kuni 21.07.2020

Maanteeameti tellimusel teostab Verston Ehitus OÜ 06.07.2020 – 04.09.2020 Luige liiklussõlmes katte taastamistöid ning sellega seoses suletakse Sausti-Kiili teelt läbipääs ringteele. Luige...

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2020-06/04 Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 9. juulil 2020.a. Kiili Lasteaia Kangru majas, aadressil Kullerkupu tänav 10, Kangru alevik, algusega kell 17:00

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2020-06/04 Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Detailplaneeringu on koostanud Mimikri stuudio OÜ, töö nr 2018-02. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 2,71ha. Planeeritaval...

Kiili alevis Tüüstre tee 5 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.07.2020 kuni 10.08.2020

Detailplaneeringu on koostanud Mimikri stuudio OÜ, töö nr 2018-02. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 2,71ha. Planeeritaval...

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr 30/07–14/19. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 10,4ha. ...

Vaela külas valli ja Uuesalu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.07.2020 kuni 10.08.2020

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr 30/07–14/19. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 10,4ha. ...

Detailplaneeringu koostab OÜ RE Plan. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 14005m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili...

19. juuni 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 206 Vaela külas Kangru tee 5 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab OÜ RE Plan. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 14005m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 13.05.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/04068,...

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Põldmäe III kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 13.05.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/04068,...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2020.a. Kiili Lasteaia Kangru majas, aadressil Kullerkupu tänav 10, Kangru alevik, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2020.a. Kiili Lasteaia Kangru majas, aadressil Kullerkupu tänav 10, Kangru alevik, algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2020.a. Kiili Lasteaia Kangru majas, aadressil Kullerkupu tänav 10, Kangru alevik, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest. ...

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest. ...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku...

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku...

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeritava maa-ala suurus on 38009 m 2 . ...

Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 16.07.2020 kell 14:00

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeritava maa-ala suurus on 38009 m 2 . ...

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr 06/18. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 145744m 2 . ...

12. mai 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 161 Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr 06/18. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 145744m 2 . ...

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 . ...

Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 22.06.2020 kuni 13.07.2020

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 . ...

Soojatootja N.R. Energy OÜ annab teada, et alates 25.05.2020 lõpeb kaugkütte periood. Küsimuste korral pöörduda tel + 372 3370025, e-post naidud@nrenergy.ee .

Kaugkütte periood lõppes 25.05.2020

Soojatootja N.R. Energy OÜ annab teada, et alates 25.05.2020 lõpeb kaugkütte periood. Küsimuste korral pöörduda tel + 372 3370025, e-post naidud@nrenergy.ee .

Kiili vallavalitsus lähtub koroonaviiruse leviku tõkestamisel nii Terviseameti kui ka Vabariigi Valitsuse soovitustest ning on rakendanud ka täiendavaid meetmeid nii viiruse leviku piiramiseks...

Kiili valla info seoses eriolukorraga

Kiili vallavalitsus lähtub koroonaviiruse leviku tõkestamisel nii Terviseameti kui ka Vabariigi Valitsuse soovitustest ning on rakendanud ka täiendavaid meetmeid nii viiruse leviku piiramiseks...

Kiili Vallavalitsus teatab, et avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning...

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine - 2020

Kiili Vallavalitsus teatab, et avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning...

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2020-05/01 Kiili Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 4 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Kiili vallas" muutmise määrus, I lugemine,...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. mail 2020.a. Skype keskkonnas algusega kell 16:30

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2020-05/01 Kiili Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 4 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Kiili vallas" muutmise määrus, I lugemine,...

PÕLLUMAJANDUSAMET PRESSITEADE 13.05.2020   Taimekaitsetöödel peavad ohutusnõudeid järgima kõik kasutajad Taimekaitse hooaeg on alanud ja Põllumajandusamet tuletab meelde, et...

Taimekaitsetöödel peavad ohutusnõudeid järgima kõik kasutajad

PÕLLUMAJANDUSAMET PRESSITEADE 13.05.2020   Taimekaitsetöödel peavad ohutusnõudeid järgima kõik kasutajad Taimekaitse hooaeg on alanud ja Põllumajandusamet tuletab meelde, et...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 03.02.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01411,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sepamäe tee 15, Kiili alev

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 03.02.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01411,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 02.03.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/02666,...

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Rätsepa tee 2, 4, 10, 12,14 ja 16 kinnistute detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 02.03.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/02666,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 03.02.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01402,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sepamäe tee 11. Kiili alev

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 03.02.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01402,...