Uudised ja teated

Detailplaneeringu koostab Ruumi Grupp OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on ca 19,09ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

15. oktoober 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 388 Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Ruumi Grupp OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on ca 19,09ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-04/04...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-04/04...

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m2. Planeeritaval maa-alal...

Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 04.11.2019 kuni 09.12.2019

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m2. Planeeritaval maa-alal...

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh.külmikud) kogumine ja äravedu Kiili vallast toimub laupäeval, 05.oktoobril...

Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh.külmikud) kogumine ja äravedu Kiili vallast toimub laupäeval, 05.oktoobril...

Sellel sügisel saavad eraisikud ära anda asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniiti). Töö paremaks korraldamiseks palume teenuse soovijatel hiljemalt 04.oktoobriks vallavalitsusele (...

Asbesti sisaldavad jäätmed (sh eterniit)

Sellel sügisel saavad eraisikud ära anda asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniiti). Töö paremaks korraldamiseks palume teenuse soovijatel hiljemalt 04.oktoobriks vallavalitsusele (...

Vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt kehtestatud Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjale, peavad kõik Kiili vallas elavad koerad ja kassid olema kiibistatud...

Kasuta soodsat võimalust koerale ja kassile kiibi panemiseks ja nende steriliseerimiseks

Vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt kehtestatud Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjale, peavad kõik Kiili vallas elavad koerad ja kassid olema kiibistatud...

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 165-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. ...

17. september 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 351 Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 165-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. ...

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 73-18. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. Planeeritaval maa-alal...

Lähtse külas Vanatoa I kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 73-18. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. Planeeritaval maa-alal...

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. septembril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-05/05...

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. septembril 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. septembril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-05/05...

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalik arutelu toimub 9. septembril algusega kell 18.00 Kiili vallamaja nõupidamiste ruumis. Kiili valla arengukava...

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalik arutelu toimub 9. septembril

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalik arutelu toimub 9. septembril algusega kell 18.00 Kiili vallamaja nõupidamiste ruumis. Kiili valla arengukava...

Seoses Kiili alevis toimuvate ehitustöödega on Kiili alevis muudetud liikluskorraldust järgmiselt: Karja tn ja Nabala tee 2c parkla ehitustöödega seoses on oktoobri keskpaigani liiklus...

Kiili alevi liikluskorralduse muudatused

Seoses Kiili alevis toimuvate ehitustöödega on Kiili alevis muudetud liikluskorraldust järgmiselt: Karja tn ja Nabala tee 2c parkla ehitustöödega seoses on oktoobri keskpaigani liiklus...

Harju maakond Kiili vald Kiili alev Ristiku tn 37 kinnisasi (30401:001:2531; 84100 m2; kasutusala pindala 7,68 ha; (M)) alghind 438.-, tagatisraha 109.-; Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Harju maakond Kiili vald Kiili alev Ristiku tn 37 kinnisasi (30401:001:2531; 84100 m2; kasutusala pindala 7,68 ha; (M)) alghind 438.-, tagatisraha 109.-; Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ, töö nr 02/15. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 1,19ha. Planeeritaval...

22. august 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 30 Luige alevikus Tamme tn 9 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ, töö nr 02/15. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 1,19ha. Planeeritaval...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-05/04...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-05/04...

Detailplaneeringu koostab Osaühing Visioonprojekt. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeringuala suurus on ca 2ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

13. august 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 306 Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Osaühing Visioonprojekt. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeringuala suurus on ca 2ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Kiili Vallavolikogu 20. juuni 2019 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata dokumentide projekt avalikustamisele  1. septembrini...

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023

Kiili Vallavolikogu 20. juuni 2019 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata dokumentide projekt avalikustamisele  1. septembrini...

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 165-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. ...

Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 26.08.2019 kuni 09.09.2019

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 165-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. ...

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

Kiili Vallavalitsuse korralisi istungeid ei toimu ajavahemikul 8. juuli – 28. juuli 2019 Järgmine Vallavalitsuse istung toimub 30. juulil 2019. Suvisel ajal juulis-augustis asju ajades...

Ametnike suvepuhkused ja suvine töökorraldus vallamajas

Kiili Vallavalitsuse korralisi istungeid ei toimu ajavahemikul 8. juuli – 28. juuli 2019 Järgmine Vallavalitsuse istung toimub 30. juulil 2019. Suvisel ajal juulis-augustis asju ajades...

Ürituse korraldaja MTÜ Aerobike Cycling Agency telefon 5342 2196