Uudised ja teated

Transpordiameti tellimusel alustab Nordecon AS uuest nädalast Rae vallas asuva Kurna-Tuhala tee ja Kangrumetsa tee ringristmiku ehitust koos selle juurde kuuluva tänavavalgustuse ja muude...

Algab IKEA ristmiku ehitus

Transpordiameti tellimusel alustab Nordecon AS uuest nädalast Rae vallas asuva Kurna-Tuhala tee ja Kangrumetsa tee ringristmiku ehitust koos selle juurde kuuluva tänavavalgustuse ja muude...

Harju maakond Kiili vald Vaela küla Kangru tee 20 (30401:001:2521; 4,16 ha; kasutusala pindala 3,6 ha; M100%) alghind aastas 407.-, tagatisraha 101.-; Pakkumisi saab elektrooniliselt...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Harju maakond Kiili vald Vaela küla Kangru tee 20 (30401:001:2521; 4,16 ha; kasutusala pindala 3,6 ha; M100%) alghind aastas 407.-, tagatisraha 101.-; Pakkumisi saab elektrooniliselt...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 29.06.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/09437,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Vikmari, Vaela küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 29.06.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/09437,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 03.06.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/08428,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Viljandi mnt 111, Luige alevik

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 03.06.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/08428,...

Lähtuvalt reeglitest kõik sead hukatakse ja viiakse Väike-Maarja loomsete jäätmete tehasesse põletamisele. Protseduuri teostab AS Vireen ning see võtab aega 2-3 päeva. Sigade Aafrika katk...

Kiili Vallavalitsus annab teada, et Põllumajandus- ja toiduamet on tuvastanud Kiili sigalas sigade Aafrika katku

Lähtuvalt reeglitest kõik sead hukatakse ja viiakse Väike-Maarja loomsete jäätmete tehasesse põletamisele. Protseduuri teostab AS Vireen ning see võtab aega 2-3 päeva. Sigade Aafrika katk...

Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt aktsiaselts. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 3,93ha.  Planeeritaval maa-alal...

22. juuni 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 264 Vaela külas Tominga ja Saare (Vaela veekeskuse) detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt aktsiaselts. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 3,93ha.  Planeeritaval maa-alal...

Kiili Vallavolikogu 17. juuni 2021 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 9. augustini 2021. ...

Kiili valla arengukava aastateks 2022-2030 ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 avalikustamine

Kiili Vallavolikogu 17. juuni 2021 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 9. augustini 2021. ...

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse pressiteade 01.07.2021 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tuletab harjutusväljadel marjul ja seenel käivatele inimestele meelde, et turvalisuse huvides...

Seenelistel ja marjulistel tuleb harjutusaladel olla tähelepanelik

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse pressiteade 01.07.2021 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tuletab harjutusväljadel marjul ja seenel käivatele inimestele meelde, et turvalisuse huvides...

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 21. juuni 2021. a Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel...

Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 21. juuni 2021. a Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel...

Kiili Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 17 võeti vastu detailplaneeringu lahendus Vaela külas Saare (katastritunnus 30401:001:1945) maaüksusel ja lähialal. Planeeritav maa-ala asub Harju...

Vaela külas saare maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek

Kiili Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 17 võeti vastu detailplaneeringu lahendus Vaela külas Saare (katastritunnus 30401:001:1945) maaüksusel ja lähialal. Planeeritav maa-ala asub Harju...

Pühapäeval, 20. juunil kell 14.00-17.00 on võimalik ennast Kiilis vaktsineerida Covid-19 vastu neil, kes seni pole seda perearsti juures saanud teha või linna vaktsineerimiskeskustesse jõudnud....

Vaktsineerimine Kiilis!

Pühapäeval, 20. juunil kell 14.00-17.00 on võimalik ennast Kiilis vaktsineerida Covid-19 vastu neil, kes seni pole seda perearsti juures saanud teha või linna vaktsineerimiskeskustesse jõudnud....

Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili valla üldplaneering Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneering (DP0162) Huvitatud isik esitas 16.09.2016 Kiili vallale taotluse...

15. juuni 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 252 Kiili alevis Kurna tee 17 detailplaneeringu mittealgatamine

Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili valla üldplaneering Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneering (DP0162) Huvitatud isik esitas 16.09.2016 Kiili vallale taotluse...

Detailplaneeringu koostaja pole algatamise hetkeks valitud. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 10,2ha.  Planeeritaval...

08. juuni 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 224 Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostaja pole algatamise hetkeks valitud. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 10,2ha.  Planeeritaval...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 321. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Kiili alevis Loopõllu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 05.07.2021 kuni 19.07.2021

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 321. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. juunil 2021.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili), algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu 2021-05-01...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. juunil 2021.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. juunil 2021.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili), algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu 2021-05-01...

Maa-ala omanik esitas 14.02.2021 (kiri nr 8-4/743-10) Kiili Vallavalitsusele avalduse, millega taotleb Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist Vaela tee 16 kinnistu...

20. mai 2021 otsusega nr 16 Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maa-ala omanik esitas 14.02.2021 (kiri nr 8-4/743-10) Kiili Vallavalitsusele avalduse, millega taotleb Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist Vaela tee 16 kinnistu...

Liinidel 116, 116A ja 116B Kiili suunal hakkab kehtima suvine sõiduplaan. Koolivaheaja algusega seoses on muutunud sõiduplaan, milles väljumiste arvu on vähendatud. Muutunud on väljumisajad...

Liinide 116, 116A ja 116B Kiili suuna sõiduplaanide muudatused alates 14.06.2021

Liinidel 116, 116A ja 116B Kiili suunal hakkab kehtima suvine sõiduplaan. Koolivaheaja algusega seoses on muutunud sõiduplaan, milles väljumiste arvu on vähendatud. Muutunud on väljumisajad...

Kolmapäeval 26. mail 2021 kell 12.00-23.30 toimub Kiili vallas avalik üritus Filter Temposari 2021 Kiili etapp. Võistluse ettevalmistused toimuvad ajavahemikul kl 12:00-16:30 ning...

26. mail toimub Filter Temposari 2021 Kiili etapp

Kolmapäeval 26. mail 2021 kell 12.00-23.30 toimub Kiili vallas avalik üritus Filter Temposari 2021 Kiili etapp. Võistluse ettevalmistused toimuvad ajavahemikul kl 12:00-16:30 ning...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 20.04.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/08587,...

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul, Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 20.04.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/08587,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 30.04.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/06573,...

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul, Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Kiili Vallavalitsuse esitati 30.04.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/06573,...