Uudised ja teated

Detailplaneeringu koostab K-Projekt Aktsiaselts. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2.67 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

21. jaanuar 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 26 Vaela külas Kangru tee 2 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab K-Projekt Aktsiaselts. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2.67 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alev. Planeeringuala suurus on ca 1,1ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

21. jaanuar 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 25 Kiili alevis Loopõllu detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alev. Planeeringuala suurus on ca 1,1ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 16.12.2019 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/12319,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Ristiku tn 28, Kiili alev

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 16.12.2019 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/12319,...

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-11/03 Kiili valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. jaanuaril 2020.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-11/03 Kiili valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Kõigil Kiili valla registris olevatel vähemalt 16-aastastel elanikel on kaasava eelarve raames võimalik pakkuda välja ideid ning nende üle hääletada. Kiili valla 2020. aasta eelarves on selleks...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi "Kaasav eelarve 2020"

Kõigil Kiili valla registris olevatel vähemalt 16-aastastel elanikel on kaasava eelarve raames võimalik pakkuda välja ideid ning nende üle hääletada. Kiili valla 2020. aasta eelarves on selleks...

1. veebruariks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla tiitli Aasta tegu väärilised. Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud...

Kandidaatide esitamine tiitlile Aasta tegu

1. veebruariks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla tiitli Aasta tegu väärilised. Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud...

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 06. jaanuarist kuni 12. jaanuarini 2020 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Vanad jõulupuud 2020.aastal

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 06. jaanuarist kuni 12. jaanuarini 2020 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 303. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 2562m 2 . Planeeritaval...

19. detsember 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 24 Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 303. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 2562m 2 . Planeeritaval...

Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised: 1. Üldandmed 1.1 Hankija nimi ja andmed:  Kiili Vallavalitsus Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald 75401 Harjumaa ...

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas Lähtse külas Rätsepa tee ja Meistri tee 2a valgustuse projekteerimiseks

Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised: 1. Üldandmed 1.1 Hankija nimi ja andmed:  Kiili Vallavalitsus Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald 75401 Harjumaa ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-11/01...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-11/01...

Harju maakond Kiili vald Lähtse küla Kääri tee 48 kinnisasi (30401:003:0113; 2605 m2;  (Üm)) alghind 5010.-, tagatisraha 500.-; Pakkumiste esitamise tähtaeg on kuni 30.01.2020...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müügiks

Harju maakond Kiili vald Lähtse küla Kääri tee 48 kinnisasi (30401:003:0113; 2605 m2;  (Üm)) alghind 5010.-, tagatisraha 500.-; Pakkumiste esitamise tähtaeg on kuni 30.01.2020...

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m2. Planeeritaval maa-alal...

Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu eskiis avalik arutelu Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 16.01.2020 kell 14:00

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m2. Planeeritaval maa-alal...

Detailplaneeringu koostab Respekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.  Planeeringuala suurus on ca 7,98ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

03. detsember 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 461 Lähtse külas Vana-Altoa detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Respekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.  Planeeringuala suurus on ca 7,98ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Harju maakond Kiili vald Metsanurga küla Teeääre kinnisasi (30401:001:2645; 12372 m2;  (M)) alghind 8040.-, tagatisraha 800.- € Pakkumiste esitamise tähtaeg on kuni 23.01.2020...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müügiks

Harju maakond Kiili vald Metsanurga küla Teeääre kinnisasi (30401:001:2645; 12372 m2;  (M)) alghind 8040.-, tagatisraha 800.- € Pakkumiste esitamise tähtaeg on kuni 23.01.2020...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-11/01...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2019-11/01...

1. detsembriks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla tiitli Aastate tegu väärilised. Taotluse tiitli Aastate tegu andmiseks võib esitada: vallavolikogu liige; vallavolikogu...

Kandidaatide esitamine tiitlile Aastate tegu

1. detsembriks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla tiitli Aastate tegu väärilised. Taotluse tiitli Aastate tegu andmiseks võib esitada: vallavolikogu liige; vallavolikogu...

Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel, eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete...

Jõulutoetustest vallas

Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel, eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete...

Detailplaneeringu koostab Guru Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on ca 1,13ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

15. oktoober 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 387 Vaela külas Vainu detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Guru Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on ca 1,13ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 09.novembril 2019 vana aknaklaasi (lehtklaasi) kogumist ja äravedu. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta. Kogumismahutid asuvad järgmistes...

Vana aknaklaasi kogumisring 09.novembril 2019

Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 09.novembril 2019 vana aknaklaasi (lehtklaasi) kogumist ja äravedu. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta. Kogumismahutid asuvad järgmistes...

Luige alevikus Männi tänaval alustatakse tänavavalgustuse ehitusega. Ehituse kestvuseks on 1,5 kuud. Sellega seoses võib ette tulla ajutisi liikluse ümbersuunamisi ja liikluse katkestusi. ...

Luige alevikus Männi tänaval alustatakse tänavavalgustuse ehitusega

Luige alevikus Männi tänaval alustatakse tänavavalgustuse ehitusega. Ehituse kestvuseks on 1,5 kuud. Sellega seoses võib ette tulla ajutisi liikluse ümbersuunamisi ja liikluse katkestusi. ...