Uudised ja teated

Olles kaalunud hetke olukorda ning arvestades volikogu liikmete tagasisidet, annan teada, et Kiili vallavolikogu istung toimub elektrooniliselt, istungi viime läbi Skype keskkonnas algusega kell...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. veebruaril 2021.a Skype vahendusel, algusega kell 17:00

Olles kaalunud hetke olukorda ning arvestades volikogu liikmete tagasisidet, annan teada, et Kiili vallavolikogu istung toimub elektrooniliselt, istungi viime läbi Skype keskkonnas algusega kell...

Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega. ...

Kiili valla Aasta tegu 2020

Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega. ...

Esmaspäeval 08.02.2021 alustatakse Kiili alevis tänavavalgustuse lampide vahtusega Sireli, Sireli põik, Andrese, Kase, Toominga, Kirsi, Kreegi, Eruma ja Voore tänavatel. Tööd kestavad ligikaudu...

Tänavalgustuslampide vahetus Kiili alevis

Esmaspäeval 08.02.2021 alustatakse Kiili alevis tänavavalgustuse lampide vahtusega Sireli, Sireli põik, Andrese, Kase, Toominga, Kirsi, Kreegi, Eruma ja Voore tänavatel. Tööd kestavad ligikaudu...

Täname Teid, et olete aktiivselt osalenud Kiili valla üldplaneeringu koostamises ning et olete andnud tagasisidet esialgsele eskiislahendusele ning KSH eelnõule. Kõik ametlikult esitatud...

Kiili valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad 16.02.2021 kell 17:00 ja 19.02.2021 kell 10:00

Täname Teid, et olete aktiivselt osalenud Kiili valla üldplaneeringu koostamises ning et olete andnud tagasisidet esialgsele eskiislahendusele ning KSH eelnõule. Kõik ametlikult esitatud...

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m 2 . Planeeritaval...

21. jaanuar 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 3 Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m 2 . Planeeritaval...

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Hääletada saab ühe endale meelepärase idee poolt. Hääletada saab: ...

Kiili valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 29. jaanuarist - 7. veebruarini 2021

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Hääletada saab ühe endale meelepärase idee poolt. Hääletada saab: ...

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeritava maa-ala suurus on 38009 m 2 . ...

21. jaanuar 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 2 Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeritava maa-ala suurus on 38009 m 2 . ...

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Hajaasustuse programmi 2021 aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Kaasava eelarve eesmärk on anda Kiili valla elanikele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ideid on võimalik välja pakkuda...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi „Kaasav eelarve 2021“

Kaasava eelarve eesmärk on anda Kiili valla elanikele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ideid on võimalik välja pakkuda...

Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson,  kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid. ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. jaanuaril 2021.a Skype vahendusel, algusega kell 17:00

Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson,  kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid. ...

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub järgmisel neljapäeval 14.01.2021 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestuse ajal paigaldame...

Kiili alevi soojusvarustuse katkestus neljapäeval 14.01.2021 kl 9:00 kuni 17:00

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub järgmisel neljapäeval 14.01.2021 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestuse ajal paigaldame...

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 07. jaanuarist kuni 11. jaanuarini 2021 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Vanad jõulupuud 2021.aastal

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 07. jaanuarist kuni 11. jaanuarini 2021 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Ettepanekuid saab esitada 1. veebruarini 2021.  Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma...

Ootame kandidaate AASTA TEGU, AASTA SPORTLANE/ SPORDIVÕISTKOND ja AASTA KULTUURITEGIJA tiitlitele

Ettepanekuid saab esitada 1. veebruarini 2021.  Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma...

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 .  ...

15. detsember 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 424 Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 .  ...

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus. Planeeringuala suurus on ca 17211 m². ...

Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.01.2021 kuni 22.02.2021

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus. Planeeringuala suurus on ca 17211 m². ...

Sellega seoses eemaldatakse vanad paviljonid sellel nädalal. Järgmisel nädalal betoneeritakse uute paviljonide postvundamendid. Uued paviljonid on plaanis paigaldada aasta lõpuks. Vabandame...

Kiili vallavalitsus vahetab välja Miku ja Oti bussipeatuste paviljonid

Sellega seoses eemaldatakse vanad paviljonid sellel nädalal. Järgmisel nädalal betoneeritakse uute paviljonide postvundamendid. Uued paviljonid on plaanis paigaldada aasta lõpuks. Vabandame...

Päevakord : Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2020.a Skype vahendusel, algusega kell 17:00

Päevakord : Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Anna teada vanast eterniidist ja asbesti sisaldavatest vanadest ehitusmaterjalidest Kiili vallas

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Vabariigi Valitsus otsustas 14.-31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning...

Teade haridus- ja teadusministeeriumilt

Vabariigi Valitsus otsustas 14.-31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning...