Uudised ja teated

Alates 2019. aasta 1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis

Üldjuhul ei pea perekonnaseisuametniku juures surma enam registreerima, tõendi väljastab arst.

Uue korra kohaselt saadab arst, kes surma tuvastab, surmafakti andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ning väljastab lähedasele ka matmiseks vajaliku surmatõendi (v.a. kiirabi poolt tuvastatud surma korral- siis väljastab surmatõendi kas perearst või muu meditsiiniasutus).

Kiili vallavalitsuses  enam surma ei registreerita, samuti ei väljasta vallavalitsus surmatõendeid.

Erijuhtudel saab surma registreerida maakonnakeskuste kohalikes omavalitsustes (Tallinna Perekonnaseisuamet), kes saavad väljastada ka surmatõendeid.