Uudised ja teated

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00.

Päevakord:

 1. Politsei informatsioon, ettekanne Lääne-Harju politseijaoskond, ennetus- ja menetlusteenistuse piirkonnapolitseinik Enely Meho;
 2. Määruse eelnõu nr 2020-01/01 Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 "Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord" muutmise määrus, II lugemine, ettekanne nõunik Gertrud Kaljuvee, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
 3. Määruse eelnõu nr 2020-01/02 Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord, II lugemine, ettekanne nõunik Gertrud Kaljuvee, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
 4. Määruse eelnõu nr 2020-01/07 Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 "Kiili valla jäätmehoolduseeskiri" muutmise määrus, I lugemine, ettekanne keskkonnanõunik Siiri Treimann, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Mihkel Rebane;
 5. Määruse eelnõu nr 2020-02/01 Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 "Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord" muutmise määrus, I lugemine, ettekanne sotsiaalosakonna juhataja Ann Vahtramäe, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
 6. Määruse eelnõu nr 2020-02/05 Kiili Vallavolikogu 17.03.2019 määruse nr 9 Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord muutmise määrus, I lugemine, ettekanne sotsiaalosakonna juhataja Ann Vahtramäe, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
 7. Otsuse eelnõu nr 2020-02/02 Peetri tee T2 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne maanõunik Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 8. Otsuse eelnõu nr 2020-02/03 Peetri tee 7 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne maanõunik Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 9. Otsuse eelnõu nr 2020-02/06 Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine, lugemine, ettekanne revisjonikomisjoni esimees Indrek Grusdam;
 10. Informatsioon.
  10.1. Vallavanema informatsioon.