Uudised ja teated

Kiili valla arengukava aastateks 2021-2030 ning eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 avalikustamine (Lisatud arutelu toimumise asukoht!)

Kiili Vallavolikogu 17. septembri 2020 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. oktoobrini 2020.

Parandus- ja muudatusettepanekuid saab kirjalikult esitada arengukava projekti avalikustamise ajal Kiili vallavalitsusele (Nabala tee 2a, Kiili alev, Harju maakond, 75401 või e-posti aadressil info@kiilivald.ee.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 29. oktoobril 2020 kell 18.00 Kiili Gümnaasiumi auditooriumis.