Uudised ja teated

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi „Kaasav eelarve 2021“

Kaasava eelarve eesmärk on anda Kiili valla elanikele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ideid on võimalik välja pakkuda kõigil Kiili valla registris olevatel vähemalt 16-aastastel elanikel. 2021 aasta eelarves on kaasavaks eelarveks kavandatud 15 000 eurot.

Kaasava eelarve ettepaneku tingimused:

  • tegu peab olema investeeringuobjektiga, mida on võimalik antud summa eest 2021 aasta jooksul lõplikult valmis ehitada/rajada/hankida;
  • investeeringuobjekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses;
  • investeeringuobjekti hilisem ekspluatatsioon ei tohi endaga kaasa tuua märkimisväärseid püsikulusid vallaeelarvele;
  • kui investeeringuobjekti realiseerumine sõltub Kiili vallavalitsusega mitteseotud osapoolte tahtest (muu KOV, riigiasutus, firma või eraisik), peab olema garanteeritud nimetatud osapoole nõusolek (nt maa kasutamiseks vms).

Ideede kirjeldused palume saata digiallkirjastatult hiljemalt 20. jaanuariks 2021
e-posti aadressile info@kiilivald.ee.

Ootame kirjeldusi pikkusega kuni A4, millele võib olla lisatud täiendav joonis, skeem või plaan.

Hääletamine toimub 29. jaanuarist- 7. veebruarini 2021.