Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Karu&Michelson, töö nr 11.17.DP.1. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.02.2023 kuni 24.03.2023

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Karu&Michelson, töö nr 11.17.DP.1. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Kiili Vallavolikogu palub endast teada anda Kiili valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikukandidaadiks...

Kiili Vallavolikogu palub endast teada anda Kiili valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks

Kiili Vallavolikogu palub endast teada anda Kiili valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikukandidaadiks...

Tunnustame tublisid ja tegusaid, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega. Kiili Vallavalitsus kuulutab välja Aasta tegu...

Aasta tegu 2022 hääletus

Tunnustame tublisid ja tegusaid, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega. Kiili Vallavalitsus kuulutab välja Aasta tegu...

 Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud ettevõtte Osaühing KIILI KVH (registrikood: 10782274; aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401) 17.01.2023...

Osaühing KIILI KVH keskkonnaloa nr L.VV/332430 muutmise taotlus

 Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud ettevõtte Osaühing KIILI KVH (registrikood: 10782274; aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401) 17.01.2023...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr DP0344. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,...

Mõisakülas Ees-Tõnuni detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.02.2023 kuni 06.03.2023

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr DP0344. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,...

Detailplaneeringu koostab Casa planeeringud OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 25,04 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

18. jaanuar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 10 Kiili alevis Vaska maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Casa planeeringud OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 25,04 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 115959 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib:...

18. jaanuar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 9 Kiili alevis Suur-Pindle ja Väike-Pindle detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 115959 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib:...

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud ettevõtte Osaühing KIILI KVH (registrikood: 10782274; aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401) 12.01.2023...

Osaühing KIILI KVH keskkonnaloa nr KL-515238 muutmise taotlus

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud ettevõtte Osaühing KIILI KVH (registrikood: 10782274; aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401) 12.01.2023...

Olete oodatud osalema 24. jaanuaril kell 18.30 Vaela Külakojas (Miku tee 7, Vaela, Kiili) toimuvale valla kliima- ja energiakava avaseminarile. Kliima- ja energiakava koostamise eesmärk on...

Kiili valla kliima- ja energiakava avaseminar 24.jaanuaril kell 18.30

Olete oodatud osalema 24. jaanuaril kell 18.30 Vaela Külakojas (Miku tee 7, Vaela, Kiili) toimuvale valla kliima- ja energiakava avaseminarile. Kliima- ja energiakava koostamise eesmärk on...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr...

VAATA IDEID JA HÄÄLETA SIIN . Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Hääletada saab ühe...

Kaasava eelarve hääletus 2023

VAATA IDEID JA HÄÄLETA SIIN . Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Hääletada saab ühe...

Kiili eakate ja puuetega inimeste päevakeskusesse tuleb jaanuaris külla Päästeamet ning veebruaris minnakse Aruküla Rahvamajja teatrit nautima. Esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 13.00 tuleb...

Tule võta osa Kiili päevakeskuse uue aasta sündmustest!

Kiili eakate ja puuetega inimeste päevakeskusesse tuleb jaanuaris külla Päästeamet ning veebruaris minnakse Aruküla Rahvamajja teatrit nautima. Esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 13.00 tuleb...

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 06. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2023 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Vanad jõulupuud 2023. aastal

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 06. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2023 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Esita 2022. aasta Kiili valla: Aasta tegu Aasta pärl Aasta kultuuritegija Aasta sportlane/spordivõistkond

Kiili valla 2022. aasta tunnustused

Esita 2022. aasta Kiili valla: Aasta tegu Aasta pärl Aasta kultuuritegija Aasta sportlane/spordivõistkond

Detailplaneeringu koostab Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 3,82 ha. Planeeritaval...

13. detsember 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 593 Lähtse külas Viraku kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 3,82 ha. Planeeritaval...

Kiili Lasteaia kohatasu vanemate poolt kaetav osa on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääraga, moodustades sellest 20% kuus. Teenuste ja toodete hinnad on pidevas tõusus, seega...

1. jaanuarist 2023 tõuseb Kiili Lasteaias vanemate poolt kaetav kohatasu suurus

Kiili Lasteaia kohatasu vanemate poolt kaetav osa on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääraga, moodustades sellest 20% kuus. Teenuste ja toodete hinnad on pidevas tõusus, seega...

Keskkonnaministeerium ja Kiili vallavalitsus pakuvad rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest Kiili valla elanikele võimaluse soodsalt osta biolagunevate jäätmete kompostimiseks kiirkompostrit...

Võimalus osta soodsalt kiirkomposter

Keskkonnaministeerium ja Kiili vallavalitsus pakuvad rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest Kiili valla elanikele võimaluse soodsalt osta biolagunevate jäätmete kompostimiseks kiirkompostrit...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord : Otsuse eelnõu nr...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2022.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord : Otsuse eelnõu nr...

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 40572 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

06. detsember 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 574 Kiili alevis Jussinuka detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 40572 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 462. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas,...

Kiili alevis Karja tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 26.12.2022 kuni 16.01.2023

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 462. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas,...