Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Projekteerimistingimustega Vaela külas Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Sulev Liivik ja Holger Ehrlich, Rahandusministeerium Maa-amet tegi 2022. aastal Eestis asuvate maade ümberhindamise, et need vastaksid ligikaudselt turuväärtusele. Tulemustest selgus,...

Kui palju ja millal tõuseb maamaks?

Sulev Liivik ja Holger Ehrlich, Rahandusministeerium Maa-amet tegi 2022. aastal Eestis asuvate maade ümberhindamise, et need vastaksid ligikaudselt turuväärtusele. Tulemustest selgus,...

Kiili Vallavolikogu erakorraline istung toimub teisipäeval, 27. juunil 2023.a Teams keskkonnas algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2023-05-02 Maamaksumäärade...

Kiili Vallavolikogu erakorraline istung toimub teisipäeval, 27. juunil 2023.a Teams keskkonnas algusega kell 17:00

Kiili Vallavolikogu erakorraline istung toimub teisipäeval, 27. juunil 2023.a Teams keskkonnas algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2023-05-02 Maamaksumäärade...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud AB Artes Terrae OÜ, töö nr 21123DP1. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Vaela külas Kangru tee 5 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 10.07.2023 kuni 07.08.2023

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud AB Artes Terrae OÜ, töö nr 21123DP1. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 29.05.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/04871...

Projekteerimistingimustega Vaela külas Ilba I kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 29.05.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/04871...

Põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli kiitusega lõpetajal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kiili vald, on võimalus taotleda elluastumistoetust. 2023. aastal on toetussummad järgmised: ...

Elluastumistoetus kiitusega lõpetajatele

Põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli kiitusega lõpetajal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kiili vald, on võimalus taotleda elluastumistoetust. 2023. aastal on toetussummad järgmised: ...

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 28783 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

13. juuni 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 260 Kiili alevis Sausti tee 16 ja 14 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 28783 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt Aktsiaselts, töö nr 19159. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2,67 ha. Planeeritaval...

13. juuni 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 261 Vaela külas Kangru tee 2 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt Aktsiaselts, töö nr 19159. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2,67 ha. Planeeritaval...

Kiili Vallavolikogu istung  toimub neljapäeval, 15. juunil 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse...

Kiili Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2023.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Kiili Vallavolikogu istung  toimub neljapäeval, 15. juunil 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 12.06.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/05291...

Projekteerimistingimustega Lähtse külas Kubja kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 12.06.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/05291...

FOTOKONKURSI TINGIMUSED Konkursile esitatud pildid peavad olema jäädvustatud Kiili valla territooriumil (välja arvatud kategoorias nr 1 „Meie inimesed"). Fotod tuleb saata valla...

Kiili valla fotokonkurss. Fotode esitamine 15. juunist - 31. juulini.

FOTOKONKURSI TINGIMUSED Konkursile esitatud pildid peavad olema jäädvustatud Kiili valla territooriumil (välja arvatud kategoorias nr 1 „Meie inimesed"). Fotod tuleb saata valla...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse tähtaja pikendamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 13.03.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr...

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Tamme kinnistu detailplaneeringu täpsustamine (tähtaja pikendamine)

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse tähtaja pikendamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 13.03.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr...

Maakondadest Tallinnasse sisenevatel bussiliinidel määratakse linna haldusterritooriumil peatused, mis on sõitjatele ainult väljumiseks. Tallinnast väljuval suunal jäävad kõik sõiduplaanis...

Alates 19.06.2023 muutub Tallinnasse sisenevate maakondade avalike bussiliinide peatuste kasutamise kord

Maakondadest Tallinnasse sisenevatel bussiliinidel määratakse linna haldusterritooriumil peatused, mis on sõitjatele ainult väljumiseks. Tallinnast väljuval suunal jäävad kõik sõiduplaanis...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 25.04.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/03766,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Pikkaru tee 14, Sausti küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 25.04.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/03766,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 12.04.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/03441...

Projekteerimistingimustega Sausti külas Saaruste katastriüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 12.04.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/03441...

Detailplaneeringu koostab EP Majaprojekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 6293 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

23. mai 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 221 Vaela külas Vaela tee 41 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab EP Majaprojekt OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 6293 m 2 . Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Pühapäeval 28. mail toimub taaskord Kiili Rahvapidu koos kevadlaada ning Paekna tantsupeoga.  Traditsiooniline rahvapidu tuleb seekord teisiti. Aastaid Nabala mõisa pargis...

Kiili Rahvapidu/Paekna Tantsupidu 28. mail 2023 Kiili staadionil

Pühapäeval 28. mail toimub taaskord Kiili Rahvapidu koos kevadlaada ning Paekna tantsupeoga.  Traditsiooniline rahvapidu tuleb seekord teisiti. Aastaid Nabala mõisa pargis...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Tamme kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Projekteerimistingimustega Luige alevikus Tohvri kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Teavitus toimib tõrgeteta nende klientide puhul, kellel on üks kinnistu, millel on üks eramaja. Teavituse saab esitada kinnistu omanik. Teavitus kahjuks ei toimi korrektselt...

Kiili Vallavalitsus vabandab kõigi ees, kellel on olnud kompostimisest teavitamisega EVALD-is probleeme.

Teavitus toimib tõrgeteta nende klientide puhul, kellel on üks kinnistu, millel on üks eramaja. Teavituse saab esitada kinnistu omanik. Teavitus kahjuks ei toimi korrektselt...