Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 27.10.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/13707,...

Projekteerimistingimustega Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 27.10.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/13707,...

Põllumajandus- ja Toiduamet PRESSITEADE 11.03.2022 Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu on parim viis kaitsta lemmikud surmava nakkushaiguse eest. Lemmiklooma...

Lemmikloomade vaktsineerimine marutaudi vastu on hädavajalik

Põllumajandus- ja Toiduamet PRESSITEADE 11.03.2022 Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu on parim viis kaitsta lemmikud surmava nakkushaiguse eest. Lemmiklooma...

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-02-03 Kiili Vallavolikogu 27.08.2020 määruse nr 12 „Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise kord Kiili vallas" muutmine, II lugemine, ettekanne...

Kiili Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. märtsil 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis, algusega kell 17:00.

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-02-03 Kiili Vallavolikogu 27.08.2020 määruse nr 12 „Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise kord Kiili vallas" muutmine, II lugemine, ettekanne...

01.09.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/12122, millega soovitakse muuta Rätsepa maaüksuse detailplaneeringus pos. D10 (Rätsepa tee 21) hoonestusala...

Projekteerimistingimustega Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

01.09.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/12122, millega soovitakse muuta Rätsepa maaüksuse detailplaneeringus pos. D10 (Rätsepa tee 21) hoonestusala...

2018. aastal alanud projekt, kus Päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöös muudetakse ohutumaks Eesti inimeste kodusid, jätkub ka sel aastal. Eelneval neljal aastal on üle Eesti korda...

Projekt „Kodud tuleohutuks“ jätkub ning ootab taotlusi

2018. aastal alanud projekt, kus Päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöös muudetakse ohutumaks Eesti inimeste kodusid, jätkub ka sel aastal. Eelneval neljal aastal on üle Eesti korda...

Põllumajandus- ja Toiduamet PRESSITEADE 08.03.2022 Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) annab teada, et algamas on maaparandushoiukavade avalik väljapanek, mis toimub ajavahemikus...

Algamas on maaparandushoiukavade väljapanek

Põllumajandus- ja Toiduamet PRESSITEADE 08.03.2022 Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) annab teada, et algamas on maaparandushoiukavade avalik väljapanek, mis toimub ajavahemikus...

PRESSITEADE Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua Metsanduskool kutsuvad kõiki Eesti maaomanikke märkama ja säilitama põlispuid ning vabatahtliku algatusega liituma. Loodushoiu...

Algatus „Hoiame põlispuid“ kutsub maaomanikke põlispuid kasvama jätma

PRESSITEADE Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua Metsanduskool kutsuvad kõiki Eesti maaomanikke märkama ja säilitama põlispuid ning vabatahtliku algatusega liituma. Loodushoiu...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse KIILI KVH OÜ (registrikood 10782274, aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte ...

KIILI KVH OÜ keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse KIILI KVH OÜ (registrikood 10782274, aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte ...

Keskkonnaameti pressiteade  1. märts 2022  Linnud hakkavad varsti valima neile sobivaid pesitsuspaiku. Keskkonnaamet soovitab majaomanikel ja korteriühistutel kontrollida üle...

Märts on viimane aeg ennetada kevadisi ja suviseid konflikte hoonetes pesitsevate lindudega

Keskkonnaameti pressiteade  1. märts 2022  Linnud hakkavad varsti valima neile sobivaid pesitsuspaiku. Keskkonnaamet soovitab majaomanikel ja korteriühistutel kontrollida üle...

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 187-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeringuala suurus on 1,3 ha. ...

Kiili alevis Kurna tee 16 ja Kurna tee 16a detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 21.03.2022 kuni 04.04.2022

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 187-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeringuala suurus on 1,3 ha. ...

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 257-2021D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 0,74 ha. ...

Kiili alevis Vaska tn 3, Vaska tn 5 ja Pargi tn 11 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 14.03.2022 kuni 28.03.2022

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 257-2021D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 0,74 ha. ...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 11.02.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/01967,...

Projekteerimistingimustega Pärna kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 11.02.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/01967,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 05.02.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/01688,...

Projekteerimistingimustega Kaevu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 05.02.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/01688,...

Viimastel nädalatel on oluliselt tõusnud haigestumine koroonaviirusesse. Seda kahjuks ka Eesti Keskkonnateenused AS töötajate hulgas. Tänase seisuga on haigestunud pea 40% jäätmeveoki juhtidest...

Eesti Keskkonnateenused AS teatab raskusest klientide teenindamisel

Viimastel nädalatel on oluliselt tõusnud haigestumine koroonaviirusesse. Seda kahjuks ka Eesti Keskkonnateenused AS töötajate hulgas. Tänase seisuga on haigestunud pea 40% jäätmeveoki juhtidest...

15. veebruaril algab tuludeklaratsioonide esitamine ning neid saab esitada 2. maini. Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 25. veebruarist elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja...

Tulumaksutagastus läheb energiatoetuse arvestamisel arvesse sissetulekuna

15. veebruaril algab tuludeklaratsioonide esitamine ning neid saab esitada 2. maini. Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 25. veebruarist elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili), algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis , algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili), algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr...

Hääletada saab 7. veebruarist kell 09:00 kuni 17. veebruarini kell 23:00 volis.ee keskkonnas. Tiitel Aasta Tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on...

Kiili valla Aasta Tegu 2021 hääletus

Hääletada saab 7. veebruarist kell 09:00 kuni 17. veebruarini kell 23:00 volis.ee keskkonnas. Tiitel Aasta Tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on...

Hajaasustuse programmi 2022.aasta taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head...

Hajaasustuse programmi 2022

Hajaasustuse programmi 2022.aasta taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head...

Kiili Vallavalitsus teatab, et on valminud Kiili valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõu. Jäätmekava on Kiili valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Kiili valla...

Jäätmekava avalikustamise teade

Kiili Vallavalitsus teatab, et on valminud Kiili valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõu. Jäätmekava on Kiili valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Kiili valla...

Alates veebruarist on võimalik taotleda koduse lapse toetust. Toetuse suurus on 175 eurot kuus. Toetuse eesmärk on toetada vähemalt 1,5-aastase lapse vanemat lapse kasvatamise perioodil, kui...

Koduse lapse toetus

Alates veebruarist on võimalik taotleda koduse lapse toetust. Toetuse suurus on 175 eurot kuus. Toetuse eesmärk on toetada vähemalt 1,5-aastase lapse vanemat lapse kasvatamise perioodil, kui...