Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus . Haldusmenetluse seaduse (HMS)...

Projekteerimistingimustega Vaela külas Ilba ja Lepiku detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus . Haldusmenetluse seaduse (HMS)...

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Tapvei Estonia OÜ (registrikood 10431089; aadress Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Lepiku, 75408, edaspidi ka ettevõte) poolt 08.06.2022...

Tapvei Estonia OÜ keskkonnaloa L.ÕV.HA-45242 muutmise taotlus.

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Tapvei Estonia OÜ (registrikood 10431089; aadress Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Lepiku, 75408, edaspidi ka ettevõte) poolt 08.06.2022...

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud ettevõtte Novewater Osaühing (registrikood 12171528, aadress Harju maakond, Kiili vald, Sookaera küla, Polümeri, 75409) 01.07.2022 esitatud...

Novewater OÜ saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud ettevõtte Novewater Osaühing (registrikood 12171528, aadress Harju maakond, Kiili vald, Sookaera küla, Polümeri, 75409) 01.07.2022 esitatud...

Kiili vallavalitsus alustab Kangru - Luige kergliiklustee ja Rätsepa tee kõnnitee tänavavalgustuse ehitusega. Ehituse ajaks võivad olla mõned kergliiklustee lõigud ajutiselt suletud. Ehitust...

Alustatakse Kangru - Luige kergliiklustee ja Rätsepa tee kõnnitee tänavavalgustuse ehitusega

Kiili vallavalitsus alustab Kangru - Luige kergliiklustee ja Rätsepa tee kõnnitee tänavavalgustuse ehitusega. Ehituse ajaks võivad olla mõned kergliiklustee lõigud ajutiselt suletud. Ehitust...

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-06-01 Kiili Vallavolikogu 18.06.2015 määruse nr 11 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine, I...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. juunil 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis, algusega kell 17:00.

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-06-01 Kiili Vallavolikogu 18.06.2015 määruse nr 11 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine, I...

Alates 22.12.2020 pole Kiili Vallavalitsusele esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks. Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kiili valla üldplaneeringu...

28. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 287 Kiili alevis Karja tn 2A detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Alates 22.12.2020 pole Kiili Vallavalitsusele esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks. Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kiili valla üldplaneeringu...

I. Kiili Vallavalitsus tegi 14.06.2018 kirjaga nr 8-1/2409-9 järelepärimise detailplaneeringu taotlejale Taavi Sepp, planeeringumenetluse jätkamise soovi kohta ja teatas, et huvi puudumise...

21. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 273 Vaela külas Mareti kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

I. Kiili Vallavalitsus tegi 14.06.2018 kirjaga nr 8-1/2409-9 järelepärimise detailplaneeringu taotlejale Taavi Sepp, planeeringumenetluse jätkamise soovi kohta ja teatas, et huvi puudumise...

Detailplaneeringu on koostanud KOMPRO OÜ, töö nr T – 2375. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 10,2 ha. Planeeritaval...

28. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 286 Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud KOMPRO OÜ, töö nr T – 2375. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 10,2 ha. Planeeritaval...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 16.06.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/07648...

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 16.06.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/07648...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 26.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/06468...

Projekteerimistingimustega Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 26.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/06468...

Jaanimeeleolu loomise juurde kuulub traditsiooniliselt lõke, mis loob seltskonnale rõõmsa meeleolu ja pakub õhtul õdusat soojust. Selleks, et jaaniõhtu jääks mõnusana meelde ja mööduks...

Jaanilõket tehes pea meeles tuleohutust!

Jaanimeeleolu loomise juurde kuulub traditsiooniliselt lõke, mis loob seltskonnale rõõmsa meeleolu ja pakub õhtul õdusat soojust. Selleks, et jaaniõhtu jääks mõnusana meelde ja mööduks...

Käes on lõpuaktuste aeg ning tragidel lõpetajatel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kiili vald, on võimalus taas taotleda elluastumistoetust. Toetust makstakse gümnaasiumi medaliga...

Tragidele lõpetajatele makstakse elluastumistoetust

Käes on lõpuaktuste aeg ning tragidel lõpetajatel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kiili vald, on võimalus taas taotleda elluastumistoetust. Toetust makstakse gümnaasiumi medaliga...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 21004062. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,...

Vaela külas Lepiku tee 29 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 04.07.2022 kuni 25.07.2022

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 21004062. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,...

Energiakulude hüvitamise toetust antakse perioodi 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022 (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks. Viimane päev taotluse esitamiseks on 12....

Energiakulude hüvitamise taotlusi saab esitada 12. juunini

Energiakulude hüvitamise toetust antakse perioodi 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022 (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks. Viimane päev taotluse esitamiseks on 12....

Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu algatamine toimus 8. veebruaril 2005 aastal Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 45 (algatamisest möödunud aeg – 17 aastat). Menetluse...

24. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 228 Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu algatamine toimus 8. veebruaril 2005 aastal Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 45 (algatamisest möödunud aeg – 17 aastat). Menetluse...

Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 11.juunil 2022 vana aknaklaasi (lehtklaasi) kogumist ja äravedu. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta. Kogumismahutid asuvad järgmistes kohtades ...

Vana aknaklaasi kogumisring

Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 11.juunil 2022 vana aknaklaasi (lehtklaasi) kogumist ja äravedu. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta. Kogumismahutid asuvad järgmistes kohtades ...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 05.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/05951,...

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 05.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/05951,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 26.04.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused nr 2211002/05218,...

Projekteerimistingimustega Kangru alevikus Kasteheina tn 2a detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 26.04.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused nr 2211002/05218,...

Detailplaneeringu taotluse eesmärk on kavandatud olemasolevate seitsme (7) üksikelamu krundi ja kaheksa (8) paariselamu krundi ehitisealuse pindala suurendamine ja arhitektuursete tingimuste...

17. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 218 Sausti külas Kaljula elamuala detailplaneeringu mittealgatamine

Detailplaneeringu taotluse eesmärk on kavandatud olemasolevate seitsme (7) üksikelamu krundi ja kaheksa (8) paariselamu krundi ehitisealuse pindala suurendamine ja arhitektuursete tingimuste...

Kalamäe kinnistu detailplaneering algatati 22.08.2006 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 474 "Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine". Ehitusseadustiku ja...

17. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 217 Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kalamäe kinnistu detailplaneering algatati 22.08.2006 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 474 "Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine". Ehitusseadustiku ja...