Uudised ja teated

Alates 2. aprillist on avatud LIFE programmi 2020. aasta taotlusvoor, et sel aastal jagada keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele ligikaudu 450 miljonit eurot. LIFE programm on Euroopa...

LIFE programmi 2020. aasta taotlusvoor on avatud

Alates 2. aprillist on avatud LIFE programmi 2020. aasta taotlusvoor, et sel aastal jagada keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele ligikaudu 450 miljonit eurot. LIFE programm on Euroopa...

Kiili vallavalitsus lähtub koroonaviiruse leviku tõkestamisel nii Terviseameti kui ka Vabariigi Valitsuse soovitustest ning on rakendanud ka täiendavaid meetmeid nii viiruse leviku piiramiseks...

Kiili valla info seoses eriolukorraga

Kiili vallavalitsus lähtub koroonaviiruse leviku tõkestamisel nii Terviseameti kui ka Vabariigi Valitsuse soovitustest ning on rakendanud ka täiendavaid meetmeid nii viiruse leviku piiramiseks...

Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on...

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde,et 31. märtsil on maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg

Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on...

Alates 28. märtsist on kehtestatud eriolukorra juhi korraldusega liikumisvabaduse piirang: isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, isikutele,...

Liikumisvabaduse piirangu kehtestamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nendega koos elavatele isikutele

Alates 28. märtsist on kehtestatud eriolukorra juhi korraldusega liikumisvabaduse piirang: isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, isikutele,...

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates homsest, 27....

Homsest algab Eestis tuleohtlik aeg

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates homsest, 27....

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006...

Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006...

Vanad rehvid saab anda ära järgmiselt: Kiili Vallavalitsus korraldab koos Kiili Autopesulaga tänavu kevadel eraisikutelt vanade rehvide kogumise. Vanu rehve saab alates 1. aprillist kuni...

Vanade rehvide ära andmine

Vanad rehvid saab anda ära järgmiselt: Kiili Vallavalitsus korraldab koos Kiili Autopesulaga tänavu kevadel eraisikutelt vanade rehvide kogumise. Vanu rehve saab alates 1. aprillist kuni...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi „Kangru- Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust...

Rail Balticu raudteetrassi „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik väljapanek

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi „Kangru- Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust...

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab kehtima...

Eriolukorra täiendavad meetmed, 24.03.2020

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab kehtima...

Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on 369, nendest Harjumaal 133. Kiili Vallavalitsusel ei ole andmeid koroonaviirusesse nakatunutest Kiili vallas. Alates tänasest on...

Olukorrast Kiili vallas 24.03.2020

Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on 369, nendest Harjumaal 133. Kiili Vallavalitsusel ei ole andmeid koroonaviirusesse nakatunutest Kiili vallas. Alates tänasest on...

Detailplaneeringu on koostanud Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ (töö nr DP15/108). Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 7,98ha. ...

19. märts 2020 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 7 Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu on koostanud Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ (töö nr DP15/108). Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 7,98ha. ...

Kiili Varahalduse SA annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile järgnevad kinnisasjad: Eroma, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa (katastritunnus 30401:001:0351, pindala 13799 m2,...

Kiili Varahalduse SA kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade põllumajanduslikku kasutusse andmiseks

Kiili Varahalduse SA annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile järgnevad kinnisasjad: Eroma, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa (katastritunnus 30401:001:0351, pindala 13799 m2,...

Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad küsimused lähevad üles Keskkonnaministeeriumi kodulehele ( https://www.envir.ee/et ) ning neid täiendatakse jooksvalt. ...

Keskkonnaministeerium avaldas KKK-d, mis aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal. On väga tähtis minimeerida nakkuse levikut jäätmete kaudu.

Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad küsimused lähevad üles Keskkonnaministeeriumi kodulehele ( https://www.envir.ee/et ) ning neid täiendatakse jooksvalt. ...

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

03. märts 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 89 Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

Perearst Liis Aunin annab teada: Alates 16.03.2020 on ajutiselt peatatud profülaktilised tervisekontrollid ja perearsti/pereõe nõustamised, ei toimu ka tervisetõendite väljastamist. ...

Perearstide töökorraldus eriolukorra ajal

Perearst Liis Aunin annab teada: Alates 16.03.2020 on ajutiselt peatatud profülaktilised tervisekontrollid ja perearsti/pereõe nõustamised, ei toimu ka tervisetõendite väljastamist. ...

Eesti Post osutab eriolukorra ajal postiteenust postkontorites ning iseteeninduskanalites; ajaleht ja kiri jõuavad postkastidesse nagu ikka.  Eriolukorra ajal piirab Kiili postipunkt...

Postiteenuse osutamine eriolukorra ajal

Eesti Post osutab eriolukorra ajal postiteenust postkontorites ning iseteeninduskanalites; ajaleht ja kiri jõuavad postkastidesse nagu ikka.  Eriolukorra ajal piirab Kiili postipunkt...

Soovime teid informeerida AS Eesti Keskkonnateenused tegevusest seoses viiruse Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga. Antud ajahetkel oleme korraldanud töö selliselt, et...

Teadaanne seoses jäätmeveokorraldusega eriolukorra ajal

Soovime teid informeerida AS Eesti Keskkonnateenused tegevusest seoses viiruse Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga. Antud ajahetkel oleme korraldanud töö selliselt, et...

  Päevakord : Määruse eelnõu nr 2020-01/07 Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 "Kiili valla jäätmehoolduseeskiri" muutmise määrus, II lugemine, ettekanne...

Kiili Vallavolikogu 19. märtsi istung viiakse läbi elektrooniliselt.

  Päevakord : Määruse eelnõu nr 2020-01/07 Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 "Kiili valla jäätmehoolduseeskiri" muutmise määrus, II lugemine, ettekanne...

Harju maakond Kiili vald Kiili alev Sepamäe tee 21 kinnisasi (30401:001:2530; 102993 m2; kasutusala pindala 10,2993 ha; (M)) alghind 618.-, tagatisraha 154.-; Harju maakond Kiili vald...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Harju maakond Kiili vald Kiili alev Sepamäe tee 21 kinnisasi (30401:001:2530; 102993 m2; kasutusala pindala 10,2993 ha; (M)) alghind 618.-, tagatisraha 154.-; Harju maakond Kiili vald...

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m 2 . Planeeritaval...

Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328m 2 . Planeeritaval...