Uudised ja teated

Lähtuvalt koroonaviiruse üha laialdasemast levikust Tallinnas ja Harjumaal ning asjaolust, et Kiili Gümnaasium on positiivsete proovide ilmnemise tõttu viidud osaliselt distantsõppele, kehtestab...

Kiili Vallavalitsus kehtestab piirangud huvihariduse ja sporditreeningute läbiviimise osas

Lähtuvalt koroonaviiruse üha laialdasemast levikust Tallinnas ja Harjumaal ning asjaolust, et Kiili Gümnaasium on positiivsete proovide ilmnemise tõttu viidud osaliselt distantsõppele, kehtestab...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. novembril 2020.a Skype kekskkonnas algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2020-09/01 Kiili valla arengukava 2021-2030 ja...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. novembril 2020.a Skype kekskkonnas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. novembril 2020.a Skype kekskkonnas algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2020-09/01 Kiili valla arengukava 2021-2030 ja...

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub 19.11.2020 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestus mõjutab allpoololevaid kliente: ...

Kiili alevi soojusvarustuse katkestus 19.11.2020 kl 9:00 kuni 17:00

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub 19.11.2020 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestus mõjutab allpoololevaid kliente: ...

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja...

Kingi oma vanale autole uus elu

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja...

Alates 16. novembrist ei toimu Kiili Vallavalitsuses kohapealset kodanike vastuvõttu, v.a põhjendatud vajadusel sotsiaalosakonnas. Elanike nõustamine toimub tavapärastel vastuvõtuaegadel...

Täiendavad meetmed vallamajas seoses COVID-19 viiruse levikuga

Alates 16. novembrist ei toimu Kiili Vallavalitsuses kohapealset kodanike vastuvõttu, v.a põhjendatud vajadusel sotsiaalosakonnas. Elanike nõustamine toimub tavapärastel vastuvõtuaegadel...

Seoses kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitan soojusvarustuse katkestusest mis toimub 12.11.2020 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestus mõjutab allpoololevaid kliente: Lasteaia tn 12...

Soojusvarustuse katkestus 12.11.2020

Seoses kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitan soojusvarustuse katkestusest mis toimub 12.11.2020 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestus mõjutab allpoololevaid kliente: Lasteaia tn 12...

Kiili KVH OÜ teostab Kangru alevikus 10. novembril 2020 ajavahemikul 09:00-16:00 veetorustiku läbipesu. Veetorustiku läbipesu võib sarnaselt Kangru aleviku elanikele mõjutada ka Lii tn ja Tohvri...

Veetorustiku läbipesu Kangru alevikus 10.11.20

Kiili KVH OÜ teostab Kangru alevikus 10. novembril 2020 ajavahemikul 09:00-16:00 veetorustiku läbipesu. Veetorustiku läbipesu võib sarnaselt Kangru aleviku elanikele mõjutada ka Lii tn ja Tohvri...

Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel, eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete...

Jõulutoetustest vallas

Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel, eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete...

Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 07.novembril 2020 vana aknaklaasi (lehtklaasi) kogumist ja äravedu. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta. Kogumismahutid asuvad järgmistes kohtades:...

Vana aknaklaasi kogumisring 07.novembril 2020

Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 07.novembril 2020 vana aknaklaasi (lehtklaasi) kogumist ja äravedu. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta. Kogumismahutid asuvad järgmistes kohtades:...

Kili valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 12. novembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021. ...

Kiili valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek 12.11.2020-03.01.2021

Kili valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 12. novembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021. ...

Kiili Vallavalitsuse 15.10.2019 korraldusega nr 388 on algatatud Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala jagamine ning...

27. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 346 Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 15.10.2019 korraldusega nr 388 on algatatud Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala jagamine ning...

Maanteeameti tellimusel teostab RMK novembris Sausti tee ja Luna tänava ristmiku nähtavuse parandamiseks lageraie 0,3 ha suurusel alal, selgitav joonis manuses.

Maanteeameti tellimusel teostab RMK novembris Sausti tee ja Luna tänava ristmiku nähtavuse parandamiseks lageraiet

Maanteeameti tellimusel teostab RMK novembris Sausti tee ja Luna tänava ristmiku nähtavuse parandamiseks lageraie 0,3 ha suurusel alal, selgitav joonis manuses.

Kiili Vallavolikogu 17. septembri 2020 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. oktoobrini...

Kiili valla arengukava aastateks 2021-2030 ning eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 avalikustamine (Lisatud arutelu toimumise asukoht!)

Kiili Vallavolikogu 17. septembri 2020 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. oktoobrini...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. oktoobril 2020.a Kiili Gümnaasiumis, aadressil Kooli 2, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Ristiku tänav T6 katastriüksuse...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. oktoobril 2020.a Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. oktoobril 2020.a Kiili Gümnaasiumis, aadressil Kooli 2, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Ristiku tänav T6 katastriüksuse...

Kiili KVH OÜ teostab Luige alevikus 28. oktoobril 2020 ajavahemikul 09:00-16:00 veetorustiku läbipesu alljärgnevatel tänavatel: Järve tn; Lehola tn; Luige tn; Männi tn; ...

Kiili KVH OÜ teostab 28.10.20 Luige alevikus veetorustiku läbipesu

Kiili KVH OÜ teostab Luige alevikus 28. oktoobril 2020 ajavahemikul 09:00-16:00 veetorustiku läbipesu alljärgnevatel tänavatel: Järve tn; Lehola tn; Luige tn; Männi tn; ...

Kiili Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 10 algatati detailplaneeringu koostamine Vaela külas Saare (katastritunnus 30401:001:1945) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 10 jäeti algatamata...

Vaela külas Saare maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Kiili Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 10 algatati detailplaneeringu koostamine Vaela külas Saare (katastritunnus 30401:001:1945) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 10 jäeti algatamata...

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 20190408. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeringuala suurus on ca 2 ha. ...

20. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 340 Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 20190408. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeringuala suurus on ca 2 ha. ...

Kiili Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 162 on algatatud Vaela külas Tilluvälja detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Tilluvälja maaüksuse...

13. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 331 Vaela külas Tilluvälja detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 162 on algatatud Vaela külas Tilluvälja detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Tilluvälja maaüksuse...

Kiili Vallavalitsuse 04.03.2014 korraldusega nr 125 on algatatud Luige alevikus Tammetalu tn 2 krundi detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tammetalu tn 2 (katastritunnus...

13. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 330 Luige alevikus Tammetalu tn 2 krundi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 04.03.2014 korraldusega nr 125 on algatatud Luige alevikus Tammetalu tn 2 krundi detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tammetalu tn 2 (katastritunnus...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti meetmeti (TTJA) meetmete programmist saab era- ja juriidiline isik taotleda programmis osaleva sideettevõtte kaudu toetust internetiühenduse jaoks...

Kiire internetiga liitumiseks saab väljaspool linnu 300 eurot toetust

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti meetmeti (TTJA) meetmete programmist saab era- ja juriidiline isik taotleda programmis osaleva sideettevõtte kaudu toetust internetiühenduse jaoks...