Uudised ja teated

Kiili Vallavolikogu 20. juuni 2019 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata dokumentide projekt avalikustamisele  1. septembrini...

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023

Kiili Vallavolikogu 20. juuni 2019 istungil otsustati lõpetada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ja suunata dokumentide projekt avalikustamisele  1. septembrini...

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 165-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. ...

Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 26.08.2019 kuni 09.09.2019

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 165-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. ...

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

Kiili Vallavalitsuse korralisi istungeid ei toimu ajavahemikul 8. juuli – 28. juuli 2019 Järgmine Vallavalitsuse istung toimub 30. juulil 2019. Suvisel ajal juulis-augustis asju ajades...

Ametnike suvepuhkused ja suvine töökorraldus vallamajas

Kiili Vallavalitsuse korralisi istungeid ei toimu ajavahemikul 8. juuli – 28. juuli 2019 Järgmine Vallavalitsuse istung toimub 30. juulil 2019. Suvisel ajal juulis-augustis asju ajades...

Ürituse korraldaja MTÜ Aerobike Cycling Agency telefon 5342 2196
Alates 01.augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja...

Alates 01.08.2019 lisanduvad soodustused puudega ja piiratud töövõimega isikutele

Alates 01.augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja...

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 303. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 2562m 2 . Planeeritaval...

Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 08.07.2019 kuni 12.08.2019

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 303. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 2562m 2 . Planeeritaval...

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu avalik arutelu

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on ca 15,17ha. ...

Seoses Kiili vallas toimuvate kattetaastus töödega 26.06-03.07.2019 on liiklus häiritud Luige alevikus Mooni ja Põllu tänaval ning Kiili alevikus Kurna teel. Luige alevikus Mooni tänav täies...

26.06-03.07 on liiklus häiritud Luige alevikus Mooni ja Põllu tänaval ning Kiili alevikus Kurna teel

Seoses Kiili vallas toimuvate kattetaastus töödega 26.06-03.07.2019 on liiklus häiritud Luige alevikus Mooni ja Põllu tänaval ning Kiili alevikus Kurna teel. Luige alevikus Mooni tänav täies...

Üldjuhul ei pea perekonnaseisuametniku juures surma enam registreerima, tõendi väljastab arst. Uue korra kohaselt saadab arst, kes surma tuvastab, surmafakti andmed automaatselt...

Alates 2019. aasta 1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis

Üldjuhul ei pea perekonnaseisuametniku juures surma enam registreerima, tõendi väljastab arst. Uue korra kohaselt saadab arst, kes surma tuvastab, surmafakti andmed automaatselt...

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva. ...

Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva. ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2019-05/04...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2019-05/04...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Elering AS (11022625; aadress: Kadaka tee 42, Tallinn, Harju maakond, 12915) 04.06.2019 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva...

Õhusaasteloa menetluse algatamine, Sookaera gaasijaotusjaam

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Elering AS (11022625; aadress: Kadaka tee 42, Tallinn, Harju maakond, 12915) 04.06.2019 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva...

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 73-18. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. Planeeritaval maa-alal...

Lähtse külas Vanatoa I kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.05.2019 kuni 10.06.2019

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 73-18. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 3,56ha. Planeeritaval maa-alal...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. mail 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2019-03/05 Kiili...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. mail 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. mail 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2019-03/05 Kiili...

Kiili Vallavalitsus teatab, et avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused...

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Kiili Vallavalitsus teatab, et avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused...

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas. Planeeringuala suurus on ca 14,23ha. ...

18. aprilli 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas. Planeeringuala suurus on ca 14,23ha. ...

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ, töö nr 02/15. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 1,19ha. Planeeritaval...

Luige alevikus Tamme tn 9 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 06.05.2019 kuni 07.06.2019

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ, töö nr 02/15. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on 1,19ha. Planeeritaval...

Laupäev 11.mai 2019   10.00-11.30  Kiili vallamaja ees 11.40-12.00  Lähtse bussipeatuses 12.15-12.30  Nabala keskuses 12.40-13.00  Paekna...

Kevadine koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu

Laupäev 11.mai 2019   10.00-11.30  Kiili vallamaja ees 11.40-12.00  Lähtse bussipeatuses 12.15-12.30  Nabala keskuses 12.40-13.00  Paekna...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2019-03/05...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2019-03/05...