Vältimatu sotsiaalabi

Kirjeldus

Vältimatu sotsiaalabi eesmärk on tagada isikule (sh Eestis ajutiselt viibivale välismaalasele), kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, vähemalt toit, riietus ja ajutine majutus.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse kõigile valla territooriumil viibivatele abivajavatele isikutele ja vältimatu sotsiaalabi on abivajajale tasuta.

Vältimatu sotsiaalabi saamiseks tuleb pöörduda Kiili valla sotsiaalosakonna ametnike poole. (Link kontaktidele) või esitada avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee,  tel 679 0265, mob 5081638

Paberkandjal taotlus