Uudised ja teated

Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 30.07.2020 kell 14:00

15.07.2020

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus. Planeeringuala suurus on ca 17211 m². Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili valla üldplaneering Ehitusteatis nr...  Loe edasi »