Keskkonnainfo

Keskkonnaalaste teemadega tegeleb ja küsimustele vastab Kiili vallavalitsuses keskkonnanõunik Siiri Treimann
(e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel 679 0278).

Sellelt leheküljelt saab infot looduskeskkonnaga seonduvate valdkondade kohta.

Järelevalve:

  • Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1247; e-post valve@kki.ee  (24 h) saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta. 
  • Kiili vallavalitsus (tööpäeval) tel 679 0278, keskkonnanõunik Siiri Treimann, e-post siiri.treimann@kiilivald.ee

Riigiasutused (tegelevad keskkonnateemadega):