21. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 273 Vaela külas Mareti kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

I. Kiili Vallavalitsus tegi 14.06.2018 kirjaga nr 8-1/2409-9 järelepärimise detailplaneeringu taotlejale Taavi Sepp, planeeringumenetluse jätkamise soovi kohta ja teatas, et huvi puudumise korral planeeringu menetlus lõpetatakse. Taavi Sepp vastas Kiili Vallavalitsuse kirjale 02.07.2018 (kiri nr  8-1/2409-10), milles avaldab soovi planeeringu menetlust mitte lõpetada kuna soovib jätkata detailplaneeringu koostamisega.

II. Kuna Kiili Vallavalitsusele pole alates 02.07.2018 esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks ja olemasolevate materjalide põhjal pole Kiili Vallavalitsusel võimalik detailplaneering kehtestada siis ainuke võimalus täita seaduses esitatud tähtaega on detailplaneeringu menetlus lõpetada.

III. Kiili Vallavalitsus edastas 18.03.2022 kirjaga nr 8-1/2409-11 detailplaneeringu taotlejale Taavi Sepp-ale detailplaneeringu menetluse lõpetamise eelnõu e-tähtkirjana (RD190092589EE). Omniva väljavõtetelt on näha, et puudutatud isik on teate kätte saanud (22.03.2022 18:48). Taavi Sepp pole eelnõule oma arvamust esitanud.

Otsus tugineb ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 (enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks) ja planeerimisseadustiku § 129 lg 1 alusel (detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus). Kiili Vallavalitsusele pole alates 02.07.2018 esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks ja olemasolevate materjalide (aastal 2014 vastuvõetud) põhjal pole võimalik detailplaneeringut ellu viia.