Huvitegevuse toetuse taotlemine huviringide läbiviijatele

Huvihariduse ja -tegevuse toetus on suunatud Kiili vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele, mille eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine.

Toetust antakse sihtotstarbeliselt tegevuses osalevate õpilaste osavõtumaksu vähendamiseks ja/või vajalike õppevahendite/inventari soetamiseks.

Tegevus, mida toetatakse, peab vastama vähemalt alljärgnevatele tingimustele:

  • Olema suunatud 7-19-aastastele Kiili valla noortele;
  • Toimuma regulaarselt (vähemalt kord nädalas) ning juhendatult;
  • Olema jätkusuutlik.

Senini on huvitegevuse toetamise periood kattunud eelarve aastaga - toetus jagunes 9 kuu peale perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember. Järgmise aasta sügisest soovime süsteemi viia uude rütmi ja hakata toetust määrama perioodiks september-mai. Et sel sügisel alustanud laste huvitegevus oleks  toetatud kuni kevadeni 2022, kuulutame välja toetuse taotlemise perioodiks jaanuar-mai 2022.

Hea huvitegevuse toetuse taotleja:
1. - 15. detsembrini 2021 on võimalik taotleda huvitegevuse toetust perioodiks 1. jaanuar kuni 31. mai 2022. Toetuse taotlemine toimub e-keskkonnas SPOKU.

Lisainfo: Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, 56 656 663